Как точно правителството фиксира партийните субсидии на 11 лв.

Вече финансовият министър ще решава как да се плащат субсидиите на партиите и коалициите

Как точно правителството фиксира партийните субсидии на 11 лв.

Снимка: Economic.bg/ Архив

2267 ~ 3 мин. четене
Автор: Цветан Петров

Министерски съвет днес внесе в парламента промените в Закона за политическите партии, с които фиксира размера на партийната субсидия на 11 лв. и гарантира възстановяване на надплатените от Министерството на финансите 6.5 млн. лв.

Новият законопроект запазва формулировката, че субсидия се полага на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители. Субсидиране ще продължат да получават и партиите, които не са представени в парламента, но са получили не по-малко от 1% от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.

Отпада обаче правилото четирите годишни транша за партиите да са равни. Освен това е премахнат текстът, че общата сума, предвидена в Държавния бюджет за партийни субсидии, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия или коалиция.

Също така според новия законопроект вече не Министерството на финансите ще превежда траншовете от субсидиите на партиите в посочени от тях сметки, а начинът за предоставянето на държавната субсидия за партиите ще се определя еднолично от финансовия министър. Въвеждат се и конкретни крайни дати за изплащането на траншовете - 30 април, 30 юни, 30 септември и до 20 декември.

Държавната субсидия за всяка коалиция, представена в Народното събрание, ще се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.

Проектозаконът доразвива правната уредба как се планират и предоставят партийните субсидии в година, в която има парламентарни избори. Въвежда се разлика между случаите, когато партиите трябва да получат субсидия за цялата календарна година и когато пари им се полагат за по-кратък период.

Според новите правила в година, в която се провеждат парламентарни избори, годишният размер на субсидията за политическите партии и коалиции, които получават държавна субсидия въз основа на резултатите от предишни парламентарни избори, се изчислява пропорционално на месеците от началото на годината до месеца на провеждането на новите парламентарни избори. За месеца, в който се провеждат новите парламентарни избори, сумата се определя пропорционално на дните от началото на месеца до деня преди датата на изборите.

Субсидията за партиите и коалициите, които ще получават държавна субсидия въз основа на резултатите от най-новите парламентарни избори, ще се изчислява пропорционално на месеците от датата на провеждането на изборите до края на текущата година. Конкретно за месеца на провеждането на изборите сумата се определя пропорционално на дните от датата на изборите до края на месеца.

В случай че в рамките на една календарна година се проведат два пъти парламентарни избори, произтичащият от новите избори размер на субсидията се изчислява съгласно т. 1 считано от датата на провеждането им. За месеца, в който са били новите избори, сумата се определя пропорционално на дните от деня на изборите до края на месеца.

В преходните и заключителни разпоредби към новия законопроект е записано, че субсидията за партиите и коалициите за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на промените в Закона за политическите партии се преизчислява по реда на този закон. Преизчисляването на субсидиите ще се приложи чрез понижение на следващите траншове към партиите и коалициите. Ако пък следващи траншове няма, съответните партии ще трябва да възстановяват пари на държавния бюджет.

От Министерски съвет посочват, че очакват вследствие на законовите промени общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6.5 млн. лв. Ако парламентът приеме предложението този начин на изчисляване на общия размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции да бъде отнесен за периода от 26 май 2016 г. до изплатената към 30 април 2019 г. субсидия, икономията би възлязла на 14.5 млн. лв.

Коментари: 0