Как властите да подобрят обществения транспорт в епохата на мегаградовете

В глобален мащаб хората масово използват личните си автомобили, тъй като са разочаровани от градския транспорт

Как властите да подобрят обществения транспорт в епохата на мегаградовете

Според ООН до 2050 г. 68% от населението на света ще живее в градските центрове, а броят на мегаградовете с население над 10 милиона души ще се увеличи от 43 до 51. Така предизвикателствата, пред които ще се изправят хората, ползващи обществен транспорт, в наши дни и в бъдеще, нарастват. 

Глобално проучване на Visa „Бъдещето на транспорта: мобилността в епохата на мегаградовете“ очертава основните тенденции в сектора и съставя препоръки за решаването на проблемите.  Основните констатации са направени от експерти от университета в Станфорд при отчитане на съществуващите и бъдещите иновации, за да може при решаването на проблемите да се постигне по-точно идентифициране на технологичните празноти.

Разплащанията са в основата на всички форми на пътуване и ще продължат да стават все по-неразделна част от тях, тъй като нарастващ брой градове преминават към безконтактни разплащания в обществения транспорт, цифрови разплащания за паркиране и отдаване под наем на превозни средства като велосипеди или скутери.

Това е и една от препоръките за подобряване на обществения транспорт. Градските власти и експертите по градско планиране трябва да си сътрудничат със специалисти, автомобилни и технологични фирми и доставчици на разплащания. Наложително е за пътуващите да се създаде опростен и рационален начин за разплащания и да се мине през плащания в приложение или базирани на платформи решения. Тенденцията е едно-единствено пътуване все по-често са включва повече от един вид транспорт (напр. автомобил + метро + велосипед).

Друга препоръка към градските власти е да инвестират в свързаност, тъй като тя поддържа обмен на данни в реално време, благодарение на който може да информира хората за тяхното пътуване, както и предоставя информация за градовете.

Компаниите и общините все по-често внедряват цифрови разплащания и затова също така трябва да интегрират незабавно идентифицирането на личността. Ролята на цифровия идентификатор в екосистемата е от решаващо значение за справяне с промените в начина, по който хората използват транспорта, като се гарантира, че плащането и личната идентификация са лесни и безпроблемни.

ГЛОБАЛНИ КЛЮЧОВИ ТЕНДЕНЦИИ

Време за пътуване:

 • 46% от потребителите в световен мащаб са забелязали увеличение на времето за пътуване
 • Половината (52%) са разочаровани от опита си при използването на обществения транспорт
 • Една трета от анкетираните (37%) очакват, че времето за пътуване до работното място ще се увеличи през следващите пет години.
Използване на автомобил:
 • Личният автомобил остава най-добрият вид транспорт както за пътуване до работното място (60%), така и за лични пътувания (61%)
 • Само 42% от респондентите от поколението Z (18-25 години) използват кола, за да отидат на работа, училище или университет, или за лично пътуване
 • Най-нежеланият аспект на шофирането е намирането на място за паркиране, посочено от 64% от респондентите,
 • Следват рискът от получаване на глоба, ако паркирате по-дълго от очакваното (44%) и
 • Плащане за повече време от изразходваното за паркиране (42%)
Използване на обществен транспорт:
 • По-малко от половината от участниците в проучването използват обществения транспорт, за да стигнат до работа, училище или университет (44%)
 • Този брой нараства до 54%, когато става въпрос за пътувания, свързани със свободното време, като например развлечения.
 • Пътуващите избират вид транспорт въз основа на три фактора: удобство, надеждност и доколко са претъпкани превозните средства. Значението на всеки фактор е различно в зависимост от възрастта:

o          Baby Boomers (възраст 56+) - удобство (82%), надеждност (84%) и доколко претъпкани са превозните средства (72%)

o          GenX (46-55 г.) - удобство (79%), надеждност (82%) и и доколко претъпкани са превозните средства (71%)

o          Millennials (26-45 г.) - удобство (74%), надеждност (76%) и и доколко претъпкани са превозните средства (67%)

o          GenZ (18-25 г.) - удобство (62%), надеждност (67%) и и доколко претъпкани са превозните средства (55%)

Разплащания:

 • Сложността на разплащанията е сред най-честите оплаквания от пътуващите.
 • Ако разплащанията за обществен транспорт бъдат улеснени, средното потребление ще се увеличи с 27%.
 • 47% от пътуващите заявяват, че нуждата от различни билети за различни видове пътувания е проблем
 • 44% посочват като проблем, че не знаят колко да платят
 • 41% са посочили услугите, за които се плаща „само в брой“, като затруднителни. Според анкетираните тези затруднения правят все по-малко вероятно те да използват обществен транспорт и е по-вероятно да се придвижват със собствените си автомобили
 • При потребителите на автомобили 47% биха искали да видят нововъведения, чрез които да разбират къде да намерят най-евтиното гориво
 • 35% биха искали приложение, което разпознава местоположението, където те се опитват да зареждат, и да се разплащат през него

Проучването отразява мнението на 19 000 потребители в 19 държави.

Коментари: 0