Какъв въпрос са задали на шефа на Google на интервюто му за работа

Той е бил озадачен и дори е помолил да му го зададат отново

Какъв въпрос са задали на шефа на Google на интервюто му за работа

Председателят на Съвета на директорите на групата Alphabet, собственик на Google, Ерик Шмид разказва за един от въпросите, които са му задали на интервюто му за работа в компанията. Питат го:

„Вие сте капитан на пиратски кораб. Открили сте сандък пълен със злато и трябва да го разделите между екипажа на борда. Ако по-малко от 50% от пиратите се съгласят с вашето решение, умирате. Как бихте разпределили злато, за да получите голяма част от него и да останете жив?”

Шмид е бил озадачен от въпроса, след което е помолил да му го повторят, заявявайки, че това „действително е труден въпрос”.

Отговорът: "Струва ми се, че ако повече от половината са щастливи, аз ще оцелея. Предлагам да дадем на 49% от пиратите акции в интернет компании, а 51% да получат злато.”

Коментари: 0