Какво се променя за българите след Brexit

За техните пътувания, работа и обучение

Какво се променя за българите след Brexit

Снимка: БТА

6456 ~ 3 мин. четене

Великобритания окончателно вече е извън Европейския съюз и мнозина все още се питат какво следва за тях от това. Министерство на външните работи разяснява основните промени за българските граждани по отношение на техните пътувания, работа и обучение.

Брекзит

Пътувания

От 1 януари 2021 г. българските граждани, които нямат статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще могат да влизат и пребивават без виза във Великобритания краткосрочно за престой до 6 месеца. В рамките това време те ще могат да влизат в страната многократно за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

От 1 октомври 2021 г. ще трябва да разполагат с международен паспорт.

Българите с постоянен или временен статут на уседналост ще имат право да влизат на територията на Великобритания само с лична карта най-малко до 31 декември 2025 г. Националните лични карти ще могат се използват и след това, ако отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

При посещение с цел туризъм сънародниците ни ще могат да пътуват във Великобритания с българските си шофьорски книжки.

Кандидатстване за виза

Желаещите да пребивават във Великобритания за повече от 6 месеца ще трябва да кандидатстват за виза задължително. Това могат да направят на правителствения сайт на Великобритания: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.

Притежателите на биометрични паспорти могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. В случай, че не успеят ще трябва да посетят Визов Център Visa Application Centre.

Изискват се такси за обработка на заявлението за виза, както и за здравеопазване.

При временен статут на уседналост българските и европейски граждани имат право да отсъстват от Великобритания в продължение на 2 поредни години. Това обаче ще им попречи, ако искат да придобият постоянен статут на уседналост.

За постоянен статут на уседналост се изисква в 5 последователни години гражданинът да не е отсъствал повече от 6 месеца във всяка от тези години от Великобритания. Допускат се известни изключения в при болест, раждане, държавна служба и т.н. В тези случаи срокът може да се надвиши веднъж, но не повече от 12 месеца.

Условия за българските студенти

Студентите от ЕС, включително записаните през текущата академична 2020-2021 година, имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС. Условието е физически да присъстват във Великобритания преди 1 януари 2021 г. Така те ще могат да получат спешна и неотложна помощ при нужда от непланирано лечение.

„Пристигането и установяването им там преди края на преходния период е от съществено значение за запазване на правото им на достъп до неотложна помощ в страната, чрез Европейска здравноосигурителна карата (ЕЗОК) или удостоверение за временно заместване на ЕЗОК“, обясняват от МВнР.

Максималната продължителност на престоя не е определена в закон и зависи от фактическите обстоятелства във всеки отделен случай.

Студентите от ЕС, които ще пристигнат във Великобритания след 31 декември 2020 г. (включително записаните в текущата академична 2020-2021 година) и които не са пребивавали във Великобритания, трябва задължително да кандидатстват за студентска виза преди пристигането си.

Те няма да бъдат обхванати от правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Споразумението за оттегляне. Затова и няма да получават здравна помощ на базата на правата, които им дава ЕЗОК. Ще трябва да заплащат имиграционна здравноосигурителна такса при кандидатстването за виза, която ще им даде достъп до Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS).

Кандидатите за студентска виза ще е необходимо да заплатят имиграционна здравна такса в размер на £470 за година, освен таксата за разглеждане на заявлението им за виза.

Важно за студентските такси

Българските студенти, които започват следването си след лятото на 2021 г., ще трябва да заплащат студентски такси в пълен размер и няма да имат достъп до държавно-гарантирани студентски заеми. Размерът на таксите ще се определя от отделните университети и може да варира спрямо отделните части на Великобритания – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Допълнителна информация, свързана с изтичането на преходния период на 31.12.2020г. и новите правила за влизане и престой във Великобритания, българските граждани могат да получат интернет страницата на Посолството на България в Лондон: http://bulgarianembassy-london.org/ 

Подкрепи Economic.bg