Кандидатстваме по плана \"Юнкер\" с газовата връзка с Гърция

Енергетиката ни ще разчита на средства от плана за редица енергийни проекти

Кандидатстваме по плана \

Снимка: МЕ

Проекти от българския енергиен отрасъл ще кандидатстват за финансиране по плана „Юнкер". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на десетата национална дискусия „Да! На българската икономика“, посветена на новите възможности за инвестиции в България. По нейните думи българската енергетика ще разчита на Европейския инвестиционен план за реализацията на ключови инфраструктурни енергийни проекти.

„Правителството неведнъж е заявявало своя водещ приоритет в енергийния сектор,а именно диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за страната“, каза още Петкова. Като важна стъпка за нейното постигане тя посочи изграждането на междусистемната свързаност на България със съседните държави. 

„Безспорен наш приоритет е реализацията на интерконектора Гърция – България“, категорична бе министър Петкова. Тя добави, че до момента за изграждането му е осигурено безвъзмездно финансиране в размер на 45 млн. евро, а общата стойност на проекта е около 220 млн. евро. По думите й проектът за изграждане на интерконектора отговаря на всички критерии за кандидатстване по инвестиционния план на Европа. Това ще бъде възможно веднага след успешното приключване на втората фаза на пазарния тест по проекта. 

Министър Петкова припомни добрите резултати от първата необвързваща фаза на теста по проекта, в рамките на която 9 компании заявиха над 4.4 млрд. куб. метра газ годишно, което надхвърля първоначалния капацитет на газопровода. 

„Втората обвързваща фаза на пазарния тест се очаква да стартира през юни и да завърши към средата на септември тази година“, заяви енергийният министър. По нейните думи успешното приключване на втората фаза ще докаже жизненоспосбността на проекта и ще предостави възможност за кандидатстване за финансиране по плана „Юнкер“.

Енергийният министър отбеляза още, че България участва и с четири проекта на Електроенергийния системен оператор на обща стойност 245 млн. евро за финансиране по европейския план. „ЕСО успя да привлече над 45 милиона евро безвъзмездно финансиране за реализацията на пет електропровода, включени във втория списък на проекти от общ интерес за ЕК“, подчерта Петкова. Тази седмица четири от проектите на ЕСО бяха публикувани  на Европейския портал за инвестиционни проекти. Това са първите проекти от енергийния сектор в България, получили европейско финансиране чрез Механизма за свързване на Европа. По думите й за проектите е осигурено и собствено финансиране, но за тяхното успешно финализиране ще бъде необходима и подкрепата на Европейски инвестиционен план.

Коментари: 0