КЕВР отново каза, че няма как да провери сделката за ЧЕЗ

Парламентът прие доклада за работата на регулатора за 2017 г.

КЕВР отново каза, че няма как да провери сделката за ЧЕЗ

Снимка: Economic

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) отново заяви, че няма правомощия да проверява сделката за българските активи на ЧЕЗ. Изявлението беше на председателя на регулатора Иван Иванов, който присъства в парламента по време на приемането на Доклада за дейността на КЕВР за 2017 г. Той беше приет от депутатите със 102 гласа „за”, 48 - "против" и 4-ма въздържали се.

Темата за сделката на ЧЕЗ беше повдигната от лидера на левицата Корнелия Нинова, която попита КЕВР дали е влязла в новите си правомощия, разписани с промени в закона, за контрол върху сделки като тази за купуване на ЧЕЗ. Тя попита и какво е решила Комисията по повод писмото на БСП срещу сделката за ЧЕЗ, придружено с 200 000 подписа на граждани.

В отговор председателят на регулатора заяви: „Не можем да взимаме решение въз основа на подобна подписка. Подписките трябва да се взимат предвид, когато се свикват референдуми”.  

Иванов добави, че темата с ЧЕЗ ще бъде в доклада за 2018 г.

"КЕВР стриктно спазва българското законодателство, ако желаете подобна подписка да бъде взета предвид, моля внесете предложение:, обърна се той към БСП. Иванов посочи, че новият текст в закона е "бланкетен" и не дава никакви критерии, въз основа на които КЕВР да се поизнесе по сделки като тази с ЧЕЗ.  

По думите му текстът не коментира дали КЕВР има потенциал да прави подобни произнасяния. Иванов каза още, че общественият ред и националната сигурност са обект на други държавни институции и нито един регулаторен орган в ЕС няма подобни правомощия да се произнася предварително по сделка от частно-правен характер.

Докладът за дейността на енергийния регулатор като цяло е положителен и в него се посочва, че през 2017 г. КЕВР е продължила със своята дейност за изграждане на подзаконовата нормативна уредба, която да създаде устойчива регулаторна рамка за българската енергетика в периода на по-нататъшна либерализация на пазара на електрическа енергия. Комисията ежегодно провежда и ценова политика, чиято цел е да защити обществения интерес, отчитайки финансовото състояние на българските граждани. През изминалата година КЕВР е осъществила ползотворна международна дейност с цел България да бъде неотменим фактор на Балканите по отношение на регулаторите в страните, които все още не са членове на ЕС. Комисията е провела политика на активно привличане на страните от Западните Балкани чрез двустранни договори.

В доклада се посочва, че през 2017 г. не са допуснати резки ценови изменения. За последните 3 години цените на електроенергията за регулирания пазар са увеличени с 2.5 процента. По отношение на ВиК сектора Иванов отбеляза, че са били приети 5-годишните бизнес планове на по-голямата част от операторите. Във всеки план са заложени инвестиции за осигуряване качеството на водата, посочи той.

В изказване в зала председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че има съществено подобрение на комуникацията с потребителите на енергийни и ВиК услуги. Започна да функционира портал за административни услуги, по всяка една от жалбите комисията се произнася с решение и в много от случаите дава предписания към оператора на съответната услуга, посочи той. Създадена е и нова интернет страница на комисията.

Коментари: 0