КЕВР започва проверка на ТЕЦ „Марица изток 2“ заради скъпия ток

Регулаторът е изискал документи от централата и от другите отговорни дружества, за да прецени има ли нарушение

КЕВР започва проверка на ТЕЦ „Марица изток 2“ заради скъпия ток

Иван Иванов, председател на КЕВР

Снимка: Красимир Свраков

6088 ~ 1 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg
Цена на тока за бизнеса

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна предварително проучване за нарушения в държавния ТЕЦ „Марица изток 2“ на европейския Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). Регулаторът смята, че има наличие на обосновано предположение за извършено нарушение в периода 15 юли - 15 август 2021 г.

Според прессъобщението на КЕВР проверката е започнала на 6 август – след множеството критики и искания на оставки в държавната енергетика от страна на бизнеса. Предварителната проверка ще се извърши от работна група на регулатора от Дирекция „Мониторинг и контрол.

Във връзка с предварителното проучване Комисията вече е изискала подробна информация от ТЕЦ „Марица изток 2“, от ЕСО и от Българската независима енергийна борса (БНЕБ), която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД на пазара „Ден напред“ влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията. Трите дружества следва да предоставят информацията в 10-дневен срок.

След получаване на исканите данни работната група ще направи анализ, въз основа на който ще бъде изготвен доклад за резултатите от извършеното предварителното проучване. Документът ще бъде обсъден на заседание на КЕВР. В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент /ЕС/ 1227/2011.

Подкрепи Economic.bg