КФН отказа да одобри проспекта на ПИБ за увеличение на капитала

Банката искаше да набере от борсата 200 млн. лв., с които да попълни капиталовия си недостиг, установен при стрес тестовете на ЕЦБ

КФН отказа да одобри проспекта на ПИБ за увеличение на капитала

Снимка: ПИБ

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Комисията за финансов надзор (КФН) отказа да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции, които да бъдат издадени от Първа инвестиционна банка (ПИБ). Отрицателното становище е прието на днешното заседание на регулатора, като не се посочват причините за него.

ПИБ представи проспекта си в края пред КФН на 20 декември, като чрез публичното предлагане на акции иска да набере от българската фондова борса (БФБ) 200 млн. лв. Средствата трябваше да бъдат разпределени в 40 млн. акции с номинална стойност, но с емисионна стойност от 5 лв. В документа беше записано, че предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат купени поне 4 млн. акции на стойност 20 млн. лв. (10% от търсената сума).

Припомняме, че стрес тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ) от лятото показаха капиталов недостиг от 263 млн. евро (510 млн. лв.) при най-утежнения сценарий.

В момента собственият капитал на банката е 110 млн. лв.

Коментари: 0