Кислородът на Земята изчезва

Количеството на необходимия за живота газ е намаляло с почти 1%

Кислородът на Земята изчезва
Aтмосферата на Земята губи кислорода си, като нивото на необходимия за живота газ е намалял с 0,7% през последните 800 хил. години, предупредиха учените в статия в списание Science (“Сайънс“), цитирани от БГНЕС.

До зараждането на живота на нашата планета кислородът е отсъствал в нейната атмосфера. След появата на цианобактериите неговата концентрация започва да се увеличава. Последните няколкостотин милиона години съдържанието на газове във въздушната обвивка на планетата оставаше на стабилно равнище.

Изследователите провериха нивото на концентрация на кислорода в атмосферата през последните няколкостотин хиляди години, анализирайки образците лед, взети от Гренландия и Антарктида. В тях се съдържат мехурчета, които съхраняват информацията за състава на въздуха в миналото. 

Учените определиха съотношението на изотопите от кислород и азот и изясниха, че количеството на необходимия за живота газ е намаляло с почти 1%. Учените предлагат няколко обяснения. 

Първо, увеличението на скоростта на ерозията е могло да засили окислителните процеси. Второ, ако не се разглежда антропогенното изменение на климата, то през последните няколко милиона години средната температура на хидросферата е намалявала и в резултат океаните са могли да разтворят в себе си повече кислород.
Коментари: 0