Китай вече не е най-големият притежател на американски външен дълг

Общата стойност на емитираните държавни ценни книжа приближава 26 трлн. долара

Китай вече не е най-големият притежател на американски външен дълг
8426 ~ 3 мин. четене

През второто тримесечие на тази година правителството на САЩ ще заеме общо 3 трлн. долара – внушаваща сума, чието влияние върху икономиката обаче е неизвестно. С толкова много държавни разходи в отговор на коронавируса изниква отново въпросът – кой всъщност държи американския дълг?

Сайтът HowMuch дава визуален отговор на този въпрос. От инфографиката по-долу се вижда, че Япония държи повече американски дълг, от която и да е друга държава в света – 1.27 трлн. долара, или 18.67% от общата задлъжнялост на САЩ.

Дълго време Китай беше притежател на най-голяма част от емитираните държавни облигации, но през 2019 г. Пекин вече притежава „само“ 1.08 трлн. долара, или дял от 15.88%.

Никоя друга страна освен Япония и Китай не притежава повече от 6% от общия американски държавен дълг. Великобритания е третата държава с най-много щатски облигации на стойност 395.3 млрд. долара, или 5.8% от общата сума.

Всъщност чуждите държави контролират само около 30% от целия държавен дълг на САЩ. Американските инвеститори, Федералният резерв и други части на правителството притежават останалите две трети.

Данните, които използва сайтът за визуализации са по данни от Министерството на финансите към март 2020 г. - последният месец с детайлни числа.

Ето ги и десетте най-добри чуждестранни държатели на американски дълг:

  1. Япония: $1 271 700 000
  2. Китай: $1 081 600 000
  3. Великобритания: $395 300 000
  4. Ирландия: $271 500 000
  5. Бразилия: $264 400 000
  6. Люксембург: $246 100 000
  7. Хонконг: $245 300 000
  8. Швейцария: $244 600 000
  9. Кайманови острови: $207 200 000
  10. Белгия: $206 100 000

Според месечните данни от Министерството на финансите Япония е надминала Китай като най-голям чуждестранен притежател на американски дълг през май 2019 г. Взети заедно, Япония и Китай представляват общо 2 353 300 000 долара, или 34.55% от американския дълг, притежаван от чужди държави. С други думи, две държави сами контролират над една трета от външния пазар за американски дълг.

Но има и различни други интересни данни за чуждестранните притежатели на американски дълг. Редица европейски държави притежават голям дълг, включително Великобритания (395.3 млрд. долара), Ирландия (271.5 млрд. долара) и Люксембург (246.1 млрд. долара). Каймановите острови също заслужават специално споменаване, тъй като притежават изненадваща сума – 207.2 млрд. долара, или 3.04% от всички чуждестранни притежатели. Може би това се дължи на американските инвеститори, които държат активи в офшорки, но все още търсят сигурността на държавните облигации.

Чуждестранните притежатели на американски дълг няма да изпитат липса на възможности да купуват повече от него. Държавният дълг на САЩ е във възходяща траектория от няколко години. Всъщност последните разходи заради коронавируса тази година ще увеличат дефицита до 3.7 трлн. долара, изпращайки националния дълг до нови висоти. Има едно голямо и важно предупреждение, което трябва да се има предвид, когато някой инвеститор иска да купи американски дълг. На пръв поглед представената инфографика показва, че общият дълг на САЩ е само на 6.8 трлн. долара. Но това е само привидно и той реално е около 25.7 трлн. долара, пише HowMuch.

Откъде идва разликата? Тук не е включен вътрешният, притежаван от американски инвеститори, Федералния резерв и други части на правителството на САЩ, които всъщност притежават около 70% от целия национален дълг.

Подкрепи Economic.bg