Когато дойде време за преструктуриране

Вратите на “Велинов и партньори” са отворени за нови знаещи и мотивирани хора

Когато дойде  време за преструктуриране

Консултантска къща „Велинов и партньори“ вече над 15 години е сред водещите кантори в България. Специализирана е в областта на търговското, трудовото и облигационното право и обществените поръчки. Нейният фокус е и върху управлението на човешкия капитал - най-ценния ресурс на всяка компания. В кантората цари атмосфера на приятелство, но и на респект, като тя е образец за силен и компетентен екип.

Вратите са отворени за нови знаещи и мотивирани хора. От кандидатите се очаква да мислят и да оглеждат казусите от всички посоки, да се поставят на мястото на насрещната страна и да предвиждат ходовете й. Задължително качество за членовете на екипа е да имат отговорност към поставените задачи и желание за развитие както в професионален, така и в личен план. Амбициозни юристи с доказана професионална квалификация и високи работни стандарти за качество – това е екипът на „Велинов и партньори“, чиито лидери са Светослав Герджиков и адв. Асен Велинов. 

 

Адвокат Асен Велинов:

Много са причините, които водят до преструктурирането на едно предприятие. Най-честите основания да се търси този кардинален подход са свързани с въвеждането на ново поколение машини и съоръжения. Това налага както смяна на подхода при работата, така и драстично намаление на персонала – като оптимизиране на работните процеси, но и като разходи за заплати и за доставчици. Стратегията, която разработваме, следва да покрие всички аспекти и да е икономически обоснована. Често казусите са свързани със сантиментите на собствениците към една или друга част от предприятието. Те нямат страничния рационален поглед върху дейността и това ги подвежда. И само прилагането на мерките в цялост би довело до удовлетворителен краен резултат за тях, но убеждаването, че наистина си струва, идва с времето и с работата в новите условия.

 

Светослав Герджиков:

Всяка по-значима промяна в дейността на дружеството следва да е съпроводена с някакво преструктуриране. Иначе не би било възможно да се оптимизират процесите и оттам да се очаква увеличаване на финансовия резултат. Устойчивото развитие  изисква да се разкрият длъжности, от които преди не е имало необходимост. Голямото ни предимство пред мениджмънта на предприятието е, че ние имаме външен поглед, необременен с решаването на текущите проблеми. Това ни позволява да предлагаме варианти за подобряване на процесите, които веднага дават финансово отражение. Нашето ноу-хау и натрупан опит позволяват да се избегнат капаните. Те може да се появят във всяка дейност и при всяка стъпка по пътя на реализацията на един проект по преструктуриране.

Коментари: 0