Кои са най-големите глобални рискове за правене на бизнес?

Анализ на доклада на Световния икономически форум

Кои са най-големите глобални рискове за правене на бизнес?
3974 ~ 2 мин. четене

Глобалните рискове за правене на бизнес, нямат граници. Те са безброй и въздействието им върху различните заинтересовани страни е различно. Докладът за глобалните рискове за 2016 г. дава един добър поглед за гласа на бизнеса – един изключително важен участник в пейзажа.

Бизнесът е особено уязвим и изложен на много рискове – от околна среда до икономическа и политическа. Не е лесна задача да се вземат дългосрочни инвестиционни решения, особено като се има предвид, че устойчивостта на всеки един отделен бизнес в голяма степен зависи от издръжливостта на своите доставчици и купувачи.

Основавайки се на становището на Световния икономически форум, целта на доклада е даде светлина върху глобалните рискове, които предприятията считат, че са най-тревожни при правене на бизнес в дадена страна.

Докладът се основава на отговорите на 13 000 бизнес ръководители от 140 икономики. Те представят своите най-големи рискове и притеснения за държавата, както и на регионално ниво, което може да доведе до инициативност за участие на частния сектор в партньорство за изграждане на устойчивост.

В 41 икономики по света безработицата и непълната заетост са посочени като риск номер 1 при правене на бизнес. Следват недоволства от държавното управление, фискални кризи и кибератаки.

Данните от доклада на EOS показват, че глобалните рискове за правене на бизнес, се различават значително в отделните държави. Икономическите рискове доминират в Европа, включително и рискът от фискални кризи, който е посочен сред петте най-големи в 26 икономики от общо 39.

Безработицата или непълната заетост оглавява списъка на 12 страни, сред които Кипър, Гърция, Италия, Португалия и Испания. Високият процент на безработица е голям риск за бизнеса. Това се отразява на разминаванията на нуждите на бизнеса и това, което предлага пазарът на труда. Пропуските относно умения и компетенции на служителите, пречат на доброто функциониране  на предприятията. Безработицата оглавява списъска в четири Балкански страни – Хърватия, Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина.

Кибератаките са риск с най-висока в степен в четири европейски страни – Естония, Германия, Холандия и Швейцария. Те също са основен риск в САЩ, докато шефовете в Канада са загрижени в най-голяма степен за енергийните ценови шокове.

Анкетираните от Централна Азия, включително в Русия и Азербайджан, са притеснени най-вече от фискални кризи, следвани от инфлация, безработица, междудържавни конфликти (Армения, Азербайджан и Грузия).

Притеснени да правят бизнес заради рискове от проблеми с околната среда, са бизнес лидерите в Източна Азия и Тихоокеанския регион, особено във Филипините, Нова Зеландия и Виетнам. Цените на енергията са приоритетни за 12 икономики, предимно в Южна Азия (Пакистан, Шри Ланка, Индия, Бангладеш, Непал и др.). Този риск притеснява и изпълнителните директори в Близкия Изток и Северна Африка, заедно с безработицата и рисковете за фискална криза.

Терористичните атаки и междудържавните конфликти също са повод за сериозна загриженост. Сравнително лошото състояние на инфраструктурата се нарежда сред притесненията на бизнес лидерите.

Идентифицирането на глобалните рискове е първата стъпка към вземането на адекватни мерки за изграждане на устойчиви предприятия. Много рискове могат да бъдат решени само със сътрудничество между участниците в държавния и частния сектор. 

Подкрепи Economic.bg