Кои са „най-младите“ общини в България

Кои са „най-младите“ общини в България

Снимка: Pixabay

1548 ~ 1 мин. четене

След предложеното въвеждане на месечни социални помощи за деца без оглед на бедността и материалните условия на домакинствата Институтът за пазарна икономика тази седмица представя карти на броя и дела на децата по общини в опит да опише потенциалното влияние на новия подход в различните части на страната.

Към 2019 г. най-малко хора под 19-годишна възраст има в Трекляно (55), Бойница (60) и Макреш (117). Очаквано, в столицата те са най-много - 251 хиляди, в Пловдив – 70 хиляди, а във Варна – 68 хиляди. Общините с над 10 хиляди деца са 21, тези с под 1000 – 72.

По-интересен е относителният дял на младежите, тъй като той показа каква част от населението на отделните общини ще бъде засегнато от новата политика на правителството. Разслоението е доста чувствително – има 9 силно застарели общини, в които делът на населението под 19-годишна възраст е под 10%, а най-негативен е показателят в Невестино (6,3%).

С над 30% младежи пък са само две общини – Кайнарджа и Николаево. Сред по-големите общини най-благоприятен е делът им в Нова Загора и Сливен – по 24%, а в столицата той е 19%. Повечето общини са с дял на децата до 19 години между 15 и 20%.

Подкрепи Economic.bg