Кои са основните маниери, които трябва да спазваме на масата

Кои са основните маниери, които трябва да спазваме на масата

Добрите маниери за поведение и етикеция при хранене се учат още в ранна детска възраст. Етикетът на масата всъщност показва легитимни начини за изразяване на удоволствието от хранене. Представяме ви няколко основни правила за добри маниери на масата:

При сядане на масата, поставете салфетката върху скута си. Ако се наложи да станете временно от масата, поставете салфетката отляво на вилицата. След като окончателно приключите с яденето, оставете салфетката на масата. 

Правилото "без лакти на масата" е наложено още в средновековието, защото масите са били много претъпкани и така се е спестявало място. Към днешна дата подпирането на лакти също не се смята за добър маниер. Стоенето с изправен гръб е препоръчително, а ръцете могат да се поставят от двете страни на чинията. 

При европейския етикет за поведение на масата ножът се държи постоянно в дясната ръка, а вилицата в лявата. Приборите се държат по такъв начин, че палците да не се докосват до острието на ножа и до зъбците на вилицата. 

Начинът, по който оставяме приборите в чинията е също не толкова за удобство на сервитьора, а по скоро спестява допълнителното усилие да помолим да отсервират чинията ни.

Ако не сте приключили с ястието в чинията и просто искате да отдъхнете малко или се налага да отидете до тоалетната, поставете приборите под ъгъл върху чинията. Това е знак да не ви отсервират блюдото. 

В случай, че не достигате храната, помолете да ви я подадат и в никакъв случай не се пресягайте през масата. 

След като вечерята приключи приборите се поставят успоредно един на друг върху чинията. 

Използването на клечка за зъби не се препоръчва. Ако все пак имате такава необходимост, извинете се на останалите и станете от масата.

Коментари: 0