КПКОНПИ иска запор на имущество за 10.8 млн. лв. на Стоян Александров и семейство Прокопиеви

Антикорупционната комисия е внесла иск в Софийски градски съд, като твърди, че имуществото им е придобито незаконно

КПКОНПИ иска запор на имущество за 10.8 млн. лв. на Стоян Александров и семейство Прокопиеви
6548 ~ 3 мин. четене

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) реши да внесе в Софийски градски съд искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10.83 млн. лв. По-голямата част от тези активи (за 10.38 млн. лв.) се притежават от бившия финансов министър Стоян Александров, който, според оглавяваната от Сотир Цацаров комисия, е придобил имуществото си чрез извършване на незаконна лихварска дейност.

КПКОНПИ взе и решение за внасяне на искова молба в Софийски градски съд срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, за отнемане на незаконно придобито имущество, с цена на иска 451.5 хил. лв. Запор е наложен на акции и имоти, както и на лодка на семейството.

С решение на Комисията от 18.12.2019 г. е образувано производство срещу Стоян Александров за отнемане в полза на държавата на имущество въз основа на уведомление, получено от Софийската градска прокуратура, за привличане на бившия финансов министър като обвиняем. Обвиненията са за извършване на банкови сделки /кредитиране/ без съответно разрешение, като от това са причинени значителни вреди и са получени значителни неправомерни доходи, както и данъчни престъпления, съобщават от КПКОНПИ.

Според повдигнатите от прокуратурата обвинения, за периода от 19 ноември 2002 г. до 12 февруари 2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Александров, като физическо лице, е предоставил кредити и заеми срещу годишна лихва от 14 до 18%, в българска и чуждестранна валута, на общо 61 физически и юридически лица. Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.

Отделно от това, в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за целта лиценз и без да е вписан в регистъра на БНБ. Предоставените кредити са общо 13, в размер на 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро. 

КПКОНПИ прие решение да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества, за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874.55 лв. Комисията претендира отнемане на имоти, както следва: 5 офиса в гр. Плевен, 2 склада в гр. Плевен, апартамент в гр. Сандански, игрална зала с коктейл-бар в гр. София, два магазина в гр. София, масивна двуетажна сграда в гр. София, масивна сграда от етаж и половина в гр. София, жилище в гр. София, ведно с гараж, складово и таванско помещение към него. Претендира се и отнемане на лек автомобил Ауди А8, както и на дружествени дялове и парични средства сметки в различни банки. Върху имуществото, предмет на исковата молба, са наложени възбрани и запори.

Относно семейство Прокопиеви, които притежават и управляват медийната група „Икономедиа“ АД, се претендира отнемане на парични суми и акции, вкл. такива, придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург. По това производство, на 17.02.2020 г. СГС уважи искане на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск срещу двете лица, поради установено значително несъответствие между имущество и доходи за периода 15.08.2008 – 15.08.2018 г. С определението на СГС са наложени запори на акции, запори на банкови сметки, както и запор на моторна лодка „Merry Fisher 795 Marlin“.

Антикорупционната комисия изтъква, че по никое едно от производствата, касаещи Иво и Галя Прокопиеви, не са претендирани и предприемани каквито и да е действия по реда на ЗПКОНПИ, свързани с издателската им дейност и с имущество, принадлежащо на „Икономедиа“ АД.

По отношение на двамата има и друго производство. През 2018 г. в Бургаския окръжен съд е внесена от КПКОНПИ искова молба за отнемане в полза на държавата с цена на иска в размер на 198 927 389,22 лв., по която е образувано гражданско дело. Наложените обезпечителни мерки по това дело касаят възбрани върху недвижими имоти, както и запори върху притежавани акции. През м. март 2020 г. по делото са наложени и допълнителни обезпечителни мерки - възбрани върху недвижими имоти в София и Балчик, собственост на дружества, контролирани от „Алфа Финанс холдинг“ АД. КПКОНПИ претендира допълнителните възбрани поради непосредствена опасност от разпореждане с имотите.

Коментари: 0