Краткият оптимизъм на българския бизнес се изпари

Позитивизмът, който бе завладял българския бизнес през юни, вече го няма

Краткият оптимизъм на българския бизнес се изпари

Снимка: Unsplash

1480 ~ 1 мин. четене

Оптимизмът, който бе завладял българския бизнес през юни, вече го няма, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). За август общият показател за бизнес климата се покачва, но само с 0.5 пункта, което събрано със скромния ръст през юли и изненадващо големия през юни, все още е далеч от срива, който бе наблюдаван по време на извънредното положение в България.

Позитивно настроени през август вече са само в сферата на услугите, което се дължи на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията в този сектор. Въпреки това дори там ръстът на индекса, който измерва стопанската конюнктура, е доста по-нисък спрямо този от месец юни – 4.6 пункта сега спрямо 7 пункта тогава. Индексите в сферата на Промишлеността и Строителството са без промяна, докато при търговията на дребно се отчита спад – с 2.9 пункта.

В сектора на промишлеността е регистриран известен ръст на поръчките, който обаче не носи очаквания за повишаване на производствената активност през следващите три месеца, става ясно от анкета на НСИ в сектора. Строителните предприемачи пък отчитат ръст на дейността си, дори и при положение, че тя бе най-слабо засегната от коронакризата, но все пак имат известни резерви за развитието на сектора в краткосрочен период. В сектора на търговията на дребно са най-големите песимисти, тъй като очакват понижаване на дейността ми през следващите шест месеца, като освен това признават, че прогнозират поръчките им към доставчиците през следващите три месеца да се влошат съществено.

Във всички сектори очакванията по отношение на цените са те да останат непроменени за следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и слабото търсене, както от вътрешния, така и от външния пазар са основни фактори, които ограничават дейността на българския бизнес.

Подкрепи Economic.bg