Краудфъндингът трябва да бъде регулиран

Европейският съюз се нагърбва с контрола над новите финансови платформи

Краудфъндингът трябва да бъде регулиран

Терминът „краудфъндинг“ (crowdfunding) се свързва с използване на онлайн общности за финансиране на даден бизнес или проект и добива все по-широка популярност сред предприемчивите интернет потребители.

Според наблюдателите на европейските пазари са необходими нови правила на Европейския съюз, които да контролират този вид финансиране. Инвеститорите са изправени пред многобройни заплахи и имат нужда от защита, защото сектора се развива постоянно и рисковете от злоупотреби могат да бъдат от най-различен характер.

Краудфъндинговите проекти срещат създателите на иновативни бизнес идеи с потенциалните им инвеститори и честите финансови манипулации от страна на некоректни потребители набират скорост. Най-известните платформи за краудфъндингови инвестиции са Crowdcube, Funding Circle и Kickstarter, като те предлагат партньорски схеми и създаване на бизнес кооперации, които нямат приложими конкретни мерки за сигурност на паричните потоци.

Чрез ограничаване на характера и броя на инвеститорите в проекти, платформите могат да заобикалят етичните изисквания на бизнеса, както и да злоупотребяват с прозрачността на инвестиционните начинания. Тези фактори е възможно да доведат до голяма честота на провалените сделки и злоупотреби с данъчните и нормативни изисквания на европейската общност.

„Тази млада индустрия, която генерира над милиард евро в алтернативно финансиране годишно, безпроблемно намира вратички в съществуващите регламенти“, заявиха от Централната европейска банка пред Ройтерс.

Очакваните правила, съгласно изискванията на европейското законодателство ще позволят на платформи, които са лицензирани в една държава членка да работят ефективно в цялото европейско икономическо пространство и така с равен старт да постигне нужната маса инвеститори.

Действията на ЕС ще имат за цел да изградят устойчиво ядро за капиталовите пазари, което трябва да насърчи частното финансиране на проекти, чрез краудфъндинговите платформи, подкрепени от гаранции за инвеститорите. Тези гаранции трябва да бъдат изградени от нулата, след като финансовата криза от преди няколко години събори доверието на инвеститорите към проекти, осъществявани в интернет пространството.

Коментари: 0