КРИБ и БСК с остри критики срещу правителствения План за възстановяване

Бизнесът се притеснява, че и тези европейски средства просто ще бъдат „усвоени“, без да се извършват реформи

КРИБ и БСК с остри критики срещу правителствения План за възстановяване

Томислав Дончев представя онлайн Плана за възстановяване и устойчивост

Снимка: Стопкадър/Представяне на плана

Оповестеният от вицепремиера Томислав Дончев План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) не отговаря на едно от основните изисквания, а именно - да бъде обвързан с реформи и да отразява специфичните за страната ни препоръки на Европейската комисия. Това се посочва в становище на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), които заедно със социалните партньори по-късно днес ще обсъдят плана на онлайн заседание на Тристранния съвет.

С критични бележки излязоха и от Българската стопанска камара, и от КНСБ.

От КРИБ смятат, че трябва да се предвидят повече и по-целенасочени мерки в подкрепа на бизнеса, както и по-сериозен бюджет за тяхното изпълнение.

„В никакъв случай не трябва да се допуска сценарий, в който планът ще се превърне просто в план за усвояване на средства“, се казва в становището на Българската стопанска камара. „За повечето реформи и инвестиционни проекти в ПВУ не са посочени целеви индикатори за изпълнение. Липсва и статистическа информация като цели, задачи, оценка на въздействието и обосновка за необходимостта и ефективността на предвидените инвестиции. Необходими са по-конкретни измерения на зададените крайни цели и задачи за изпълнение от 4-те основни стълба“, пише още в позицията.

От КНСБ смятат, че трябват ясни критерии за разпределение на средствата по тях.

Бизнес организациите настояват да има пълна прозрачност на процеса за изготвяне и актуализация на ПВУ, в т.ч. публикуване на подробна информация за всички проектни предложения и ключово значими реформи, обвързани със съответни индикатори за резултат.

„Очакваме и недвусмислен отговор къде, по какъв начин, в кои приоритети и с какви проекти отделните сектори и предприятия могат да вземат участие, в т.ч. по отношение на процедурите и документите за кандидатстване.

‚Напомняме, че по покана на Министерство на икономиката, БСК изпрати предложения за инвестиционни проекти, допринасящи за постигане на прокламираните цели на ПВУ, но към настоящия момент липсва обратна връзка. Обръщаме внимание, че липсата на обратна връзка и липсата на задълбочена дискусия действа изключително демотивиращо за бизнеса. За съжаление, обсъждането на различните стълбове на ПВУ премина по-скоро като тяхното представяне, отколкото като обсъждане на различните виждания и идеи“, се казва още в позицията на БСК.

Коментари: 0