КЗК глоби \"Техем\" със 160 хил. лева

Дружеството прилагало различни цени в Пловдив в сравнение с другите градове

КЗК глоби \

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 160 026 лв. на "Техем Сървисис" ЕООД, съобщават от ведомството.

Комисията установи, че дружеството е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на реализация на индивидуалните разпределители на топлинна енергия на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на различни ценови условия и чрез прилагане на различни търговски условия за един и същ вид договори.

Разследването установи, че за определен период дружеството е прилагало различни ценови условия на територията на град Пловдив в сравнение с останалите градове с централизирано топлоснабдяване, на чиято територия оперира дружеството.

Също така проучването показа, че клиентите на „Техем сървисис” ЕООД в градовете с централизирано топлоснабдяване са поставени в неравноправно положение, тъй като само в някои от градовете им се предоставя възможност да избират между това дали да закупят или да наемат индивидуалните разпределители за топлинна енергия, което води до ограничаване избора на потребителите. 
Коментари: 0