КЗК отказа второ разглеждане на сделката за ЧЕЗ

И двете страни обжалват пред ВАС първото решение, което не позволява образуване на ново производство

КЗК отказа второ разглеждане на сделката за ЧЕЗ
Автор: Александра Сотирова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа отново да преразгледа уведомлението на „Инерком България” за покупката на ЧЕЗ. Това става ясно от съобщение на регулатора.

Мотивите на КЗК са, че Комисията вече е разгледала същата сделка и „Инерком” и CEZ са пуснали жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу предишното решение на Комисията от 19 юли 2018 г. С него на компанията бе забранено да придобие българския бизнес на CEZ. „Предвид обжалването на цитирания административен акт от страна на уведомителя „Инерком България” ЕАД и от „ЧЕЗ“ а.с., същият не е влязъл в сила и административното производство не е приключило, а е във фаза на съдебно оспорване”, пише в съобщението на регулатора.

Според него наличието на висящо административно производство със същия предмет и с участието на същата страна, във фазата на съдебно оспорване, е абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за образуване на ново производство пред административния орган по Кодекса.

От Комисията се позовават на наредба на Административно процесуалния кодекс, съгласно която никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. В противен случай административният орган ще изземе за решаване въпрос, който вече е предоставен на преценката на съда.

На 21 септември компанията на Гинка Върбакова „Инерком България” отново е подаде уведомление до Комисия за защита на конкуренцията за покупката на ЧЕЗ България. В него се казва, че след преструктутиране на компанията, дружествата-производители на електрическа енергия от фотоволтаични централи, вече не са част от портфолиото ѝ, което беше една от причините регулаторът да не позволи сделката. С уведомлението от „Инерком” поискаха регулаторът „безусловно да разреши осъществяването на планираната концентрация, тъй като не се очаква концентрацията да породи хоризонтални или нехоризонтални ефекти, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие”.

Според КЗК, новите обстоятелства, на които се позовава уведомителят, имат значение за разрешаване на спора, повдигнат пред съда, доколкото представляват факти, взети предвид от антимонополния орган при извършване на икономическия и правен анализ в обжалваното решение, чиято проверка за законосъобразност е предмет на образуваното и неприключило пред ВАС съдебно производство.

Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. КЗК е изпратила писмото до „Инерком България” на 18.10.2018 г.

Коментари: 0