КЗК вдигна драстично санкциите за нарушителите на пазара

Новата методика обаче предвижда смекчаващи вината и санкцията обстоятелства

КЗК вдигна драстично санкциите за нарушителите на пазара

Снимка: Красимир Свраков

464 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предлага промяна в методиката, по която се определя максималният размер на санкциите за фирмите нарушители, като по-този начин те ще бъдат увеличени. Както и досега глобата ще зависи от тежестта на нарушението и ще се определя като процент от продажбите. За леките случаи санкцията ще се повиши с 3 пр. пункта до 8% от годишния оборот, а за неособено тежките нарушения – с 4 пр. п. до 12%. Най-много скача глобата за тежките нарушения - с 5 пр. п. до 15% от оборота. Комисията има право да определи и санкция в по-малък размер от максималната допустима.

Идеята на КЗК за промените е описана в проект за промени в Методиката за определяне на санкциите и глобите, публикуван за обществено обсъждане.

Предвижда се освен това да бъде създаден изцяло нов раздел със санкции за нелоялни търговски практики по отношение на търговията с храни и селскостопански продукти. При подобни нарушения глобите се предвижда да бъдат между 5 и 300 хил. лв., като размерът им зависи от тежестта, повтаряемостта и продължителността във времето на нарушението. Глобата за заблуждаваща информация пък ще бъде между 500 лв. и 25 хил. лв.

Методиката предвижда и смекчаващи вината, съответно и санкцията, обстоятелства за компаниите, като например спиране на нарушението, след като бъде установено от КЗК. Това важи и за случаите, когато предприятието е действало по стратегията „следване на лидера“ на пазара, при оказване на съдействие на регулатора и т.н.

Промените вече са приети в Закона за защита на конкуренцията - в началото на тази година, но с приемането на проекта сега официално се вкарват в арсенала на КЗК.

Коментари: 0