20-левката остава най-фалшифицираната банкнота

При монетите най-много фалшификати има на 50-те стотинки

20-левката остава най-фалшифицираната банкнота

Снимка: Economic.bg

1420 ~ 2 мин. четене
Банкнотата от 20 лева си остава както най-разпространената в България, така и най-фалшифицираната. Това сочат данните на БНБ както за първото тримесечие на 2019 г., така и за цялата 2018 г.

За периода януари – март 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 293 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (52.22%, или 153 броя). 

С по-малки дялове са тези от 10 и 50 лв., съответно с 28.67% и 15.70%, или като бройки - съответно 84 и 46. 

За отчетния период са задържани по четири неистински банкноти съответно от 5 и от 100 лв. и два броя неистински банкноти от 2 лв. 

В периода януари – март 2019 г. бяха регистрирани и задържани общо 83 броя неистински български разменни монети, от които 8 броя от 2 лв., 19 броя от 1  лев и 56  броя от 50  ст., сочи още статистиката на БНБ.

Общо банкноти в обращение

В края на март 2019 г. в обращение са 450.9 млн. броя банкноти, които са с 25.7 млн. броя, или с 5.39% по-малко в сравнение с края на 2018 г. За същия период общата им стойност намаля с 2.83% (478.2 млн. лв.), достигайки към 31 март 16 423.4 млн. лв. 

С най-голям дял от 28.73% в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2019  г. е банкнотата с номинал 20  лв., като към 31 март в обращение са 129.5 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (4.55%) e броят на двулевовите банкноти в обращение.

Какво сочат данните за 2018 г.

За цялата 2018 г. са задържани 781 неистински банкноти, със 138 по-малко от 2017 г.

Отново най-много са тези с номинал 20 лева - близо 67%, следвани от банкнотите от 50 лева и от 10 лева.

През 2018 г. са задържани 406 броя неистински разменни монети, в това число 35 броя от 2 лв., 99 броя от 1 лв., 271 броя от 50 ст. и 1 брой от 20 ст.

В края на 2018 г. в обращение бяха 476.6 млн. броя банкноти със съвкупна номинална стойност 16 901.6 млн. лв.

С най-голям дял от 29.67% в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2018 г. продължава да бъде банкнотата от 20 лв. 

По брой банкнотите от 50 лв. и 100 лв. достигат дялове съответно от 27.68% и 13.39% и така отбелязват най-голямо нарастване, съответно с 1.00 и 1.16 процентни пункта. 

За едногодишен период делът на банкнотите от 2  лв. намалява с 1.71 процентни пункта, а на банкнотите от 10 лв. и 5 лв. – съответно с 0.08 процентни пункта и 0.36 процентни пункта, сочи годишният отчет на БНБ за 2018 г.
Коментари: 0