Лихвите по депозитите отново тръгнаха надолу

Цената на кредитите също спада, но със значително по-бавен темп

Лихвите по депозитите отново тръгнаха надолу
248 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Лихвите по депозитите в българската банкова система за октомври отново регистрираха понижение, след като се стабилизираха за кратко през септември, става ясно от данните на Българска народна банка.

Средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет за домакинствата за изминалия месец е 2,65% в лева и 2,49% в евро, което е съответно с 1,26 процентни пункта и 1,18 пр. п. по-малко на годишна база и 0,1 и 0,07 пр. п. на месечна. Показателят за депозитите с договорен матуритет за бизнеса е 1,51% в лева и 0,77% в евро - с 1,26 и 1,18 пр. п. по-малко на годишна база и 0,1 и 0,07 пр. п. на месечна.


Средният лихвен процент по новите кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2013 г. с 0,64 пр.п. до 6,42%, а по тези, договорени в евро − с 0,82 пр.п. до 5,91%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0,33 пр.п. до 7,32%, а по тези, договорени в евро - с 1,62 пр.п. до 7,09%.

Средният лихвен процент по бизнес финансирането намалява и на месечна база в три от четирите категории. При кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове - с 0,11 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро − с 0,82 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той се увеличава с 1,21 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в единната европейска валута се понижава с 0,68 пр.п.

Лихвите по кредитите за домакинствата също се понижават, но с изоставащ темп. Средният процент при кредите за потребление в лева е 11,11% или с 0,61 пр. п. по-нисък от този година по-рано. При тези в евро спада е с 0,39 пр. п. до 9,08%. Средната лихва по жилищни заеми е 6,48% в лева (-0,21 пр. п.) и 6,99% в евро (-0,52 пр. п.).          

Средният лихвен процент по потребителските заеми в лева спада на месечна база с 0,3 пр.п., а тези в евро - с 0,15 пр.п. При жилищните кредити в местна валута той намалява с 0,1 пр.п., а по жилищните кредити в евро нараства с 0.1 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през октомври спада за една година с 1,06 пр.п. до 12%, а по кредитите за потребление в евро - с 1,15 пр.п. до 9,91%. Цената на жилищните кредити в лева намалява с 0,51 пр.п. на годишна база до 7,04%, а на тези в евро - с 0,10 пр.п. до 7,71%. На месечна база спада е 0,09 и 0,07 процентни пункта.

Подкрепи Economic.bg