420 лв. минимална заплата за 2016 г.

Бюджетната прогноза до 2018 г. не предвижда увеличение на вноските за пенсия и здраве

420 лв. минимална заплата за 2016 г.
572 ~ 2 мин. четене
Минималната работна заплата става 420 лева от 1 януари 2016 година, а от 2017 г. се предвижда да достигне 460 лв. и да се запази на същото ниво и през 2018 г. Това включва средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., която е подготвена от Министерството на финансите и предстои да бъде одобрена от Министерски съвет. 

За периода 2016-2018 г. не се предвиждат промени във вноските за пенсия и здраве. Ще се запази и максималният осигурителен доход в размер на 2600 лв. 

От Министерството на финансите (МФ) планират да се запази швейцарското правило за ежегодно вдигане на пенсиите от 1 юли - с 50% от ръста на осигурителния доход плюс 50% от инфлацията за предходната година. Така прогнозите за повишаване на пенсиите през следващите години са - с 2% за 2016 г., 2,8% за 2017 г., и 3% за 2018г. 

За следващите три години се планира запазване на ниските данъци. Ще бъдат увеличени само акцизите за цигарите, за да бъдат достигнати минималните нива за страните от ЕС. 

Приходите в държавния бюджет за периода 2015-2018 г. се планира да запазват устойчиво ниво в диапазона 36,2-36,4% от БВП, което представлява ръст спрямо 2014 г. (35,8% от БВП). Това в значителна степен се дължи на предприетите мерки за повишаване на събираемостта на данъците и осигуровките, се посочва в мотивите на МФ. 

Планира се държавните разходи да намаляват от 39,3% от БВП през 2015 г. до 37,9% от БВП през 2018 г., или с по 0,5% годишно. Целта е бюджетният дефицит да се свива всяка година с 0,5% и от 3% за 2015 г. да падне до 1,5% за 2018 г.
Подкрепи Economic.bg