Людмила Елкова встъпи в длъжност като член на УС на БНБ

На официалната церемония присъства и президентът Румен Радев

Людмила Елкова встъпи в длъжност като член на УС на БНБ

Снимка: БНБ

Новият член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Людмила Елкова встъпи в длъжност на официална церемония днес. На нея присъстваха президентът Румен Радев, управителят на БНБ Димитър Радев и целия Управителен съвет на Централната банка. Людмила Елкова е назначена от президента за член на Управителния съвет. Шестгодишният й мандат започва на 2 декември 2018 година. Тя встъпва в длъжност на мястото на г-жа Боряна Пенчева.

"През годините БНБ мина през сътресения - масовите фалити от 1996 г. и кризата с КТБ. Те ни напомнят, че БНБ е призвана да е един от стожерите на държавата - да гарантира финансовата и банкова стабилност и това предполага висок професионализъм", отбеляза президентът Радев в речта си на церемонията.

„Нашите усилия са за утвърждаване на националната ни банка като авторитетна институция. Считам, че в тази задача госпожа Елкова ще даде своя принос – тя е с дългогодишен стаж в МФ и с добри контакти и опит в международните институции, МВФ и Световната банка. Убеден съм, че тя ще е достоен член на УС на БНБ. На всички вас пожелавам много здраве устойчивост пред професионалните предизвикателства”, отбеляза още президентът.

Румен Радев пожела на целия екип на БНБ "мъдра преценка и устойчивост в предизвикателствата".

От своя страна Людмила Елкова  благодари  за доверието да бъде в ръководния екип на една от институциите в страната. „БНБ е доказала че е основен стълб на стабилността и  гарант за националния интерес. Позицията е много отговорна,  голяма част от моят професионален опит е в защита на държавните финанси”, посочи Елкова.

„Присъединявам се в един интересен за страната момент, когато сме заявили желание за присъединяване към еврозоната и финансовия механизъм ЕРМ 2. Това е много динамичен период – освен за БНБ, и за финансовия сектор от целия свят, защото дигиталните услуги навлизат много бързо, глобализират се банковите услуги. Това предполага гъвкаво стратегическо мислене и отговорност какво оставяш след себе си. БНБ е от основните фактори не само за сигурността на банковия сектори, но и на българските граждани”, каза още новият член на УС – Людмила Елкова.

В периода 2000-2002 г. Людмила Елкова е главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите, а от 2003 до 2009 г. е директор на същата дирекция. Отговаря за прогнозирането на бюджетните приходи и участва в разработването на консолидирания държавен бюджет и управлението на процеса по прогнозиране, анализиране и отчитане на изпълнението на бюджетните приходи, в частност на приходите от данъци и осигуровки, събирани от НАП и Агенция „Митници“, както и във връзка с работата на международните финансови институции – МВФ и Световната банка.

Ръководител е на работни групи, свързани с хармонизацията на българското данъчно законодателство с европейското право в процеса на подготовка на присъединяването на България към Европейския съюз. 

В периода 2003-2010 г. е член и заместник-председател на Съвета на директорите на Българската фондова борса.

Назначена е за заместник-министър на финансите през 2013-2014 г. и отговаря за държавния бюджет, държавните разходи, финансирането на общините, държавното съкровище и Дирекция „Национален фонд“. В същия период е заместник-председател на Съвета на директорите на Печатницата на БНБ, алтернативен управител на МВФ за България, ръководител на българската делегация в Международната банка за икономическо-развитие-Москва, член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, член на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

От 2015 г. осъществява консултантска дейност в областта на финансите, държавните помощи, разработването, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Коментари: 0