Метрореклама – символ на устойчиво повишаващи се резултати

Корпоративното ръководство на “Метрореклама” залага на новите технологии

Метрореклама – символ на устойчиво повишаващи се резултати
И през 2017 г. “Метрореклама” остава една от най-динамично развиващите се и модерни компании за външна реклама и българският рекламен оператор, който предлага най-голямото разнообразие от възможности за външна реклама. Портфолиото на компанията включва все повече съоръжения на територията на големите градове в цялата страна и по републиканската пътна мрежа, както и добре познатата реклама на територията на Софийското метро, магазини от веригите Билла и Кауфланд, автотранспорт, кина.

Бизнес моделът на “Метрореклама” продължава да бъде ориентиран към последователното прилагане на всички добри практики в областта на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност. В началото на 2017 г. компанията официално се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление и към настоящия момент е първото и единствено непублично дружество в страната, което доброволно прилага в дейността си най-високите стандарти в областта. По отношение на корпоративната социална отговорност ние вече имаме традиции, а броят на инициативите, които организираме или подкрепяме, са стотици.


Освен на корпоративните и бизнес ценности, нашата формула за успех се основава и на пословичната ни упоритост и последователност, креативност и коректност. Усилията, които полагахме през годините да изградим доброто си име, си струват и днес то добре работи за нас. Клиентите на “Метрореклама”  знаят, че ние сме партньор, на когото може да се разчита във всяка ситуация безусловно.

Корпоративното ръководство на “Метрореклама” залага на новите технологии и благодарение на внедрената ERP система вече 10 г. управлението на компанията се осъществява последователно и прозрачно.

В резултат на осъществената дейност по предварителни данни към 31.12.2017 г. дружеството отчита над 10% ръст на приходите от продажби в сравнение с реализираните към 31.12.2016 г. Този ръст се дължи основно на високата ефективност на услугите, които компанията предлага, на безупречното обслужване на клиентите и участието на целия екип на “Метрореклама” в реализирането на отделните проекти.

През 2018 г. очакваме стартиране на Проекта за управление и поддържане на система за отдаване на велосипеди под наем в София, който беше спечелен от Гражданско дружество “София Байкс”. Това е проект с огромна обществена значимост и има за основна цел да предостави на жителите и гостите на столицата модерна, удобна и екологично съобразна алтернатива за придвижване.

Нашите амбиции са да направим услугата по отдаване под наем на велосипеди не просто качествена и евтина за потребителите, но и чрез добрата комбинация с градския транспорт и изградените велоалеи да се редуцира употребата на моторни превозни средства, особено в най-натоварената централна градска част, което ще допринесе и за подобряване на качеството на въздуха в София.

С реализирането и на този проект “Метрореклама”  очаква да затвърди позициите си на лидер в областта на външната реклама в България.

Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.
Коментари: 0