МФ пласира ДЦК за €35 млн.

Среднопретеглената доходност е 2,28%, а коефициентът на покритие - 3,15

МФ пласира ДЦК за €35 млн.

Снимка: БГНЕС

140 ~ 1 мин. четене

Министерство на финансите пласира седемгодишни държавни ценни книжа с годишен купон 3% за 35 млн. евро днес, съобщават от ведомството. Облигациите са част от емисия, емитирана на 30 април тази година и с падеж 12 февруари 2021 г.

Среднопретеглената цена на пласираното количество е 104,23 евро за 100 евро номинал. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2,28%, а постъпилите поръчки са за 110,125 млн. евро, което води до коефициент на покритие от 3,15. При отварянето на емисията доходността бе 2,92%, в края на април - 2,52%, а през септември - 2,2%.

В аукциона са участвали 12 първични дилъри на ДЦК. Най-голямо количество са придобили банките - 49,07%, следвани от пенсионните фондове - 45,40%, застрахователните дружества - 4,61% и гаранционните фондове - 0,92%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 206 базисни пункта. Този път от Министерство на финансите не публикуват сравнение с емисии със сходен матуритет на други държави от Европейския съюз и региона.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg