МФИ ДЖОБС ще отпуска средства за лизинг на земеделска земя

Услугата може да се ползва от стартиращи фирми

МФИ ДЖОБС ще отпуска средства за лизинг на земеделска земя

Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС), дъщерно дружество на Българска банка за развитие (ББР), стартира лизингова схема за закупуване на земеделска земя. Новият продукт е предназначен за земеделски производители от цялата страна.

Дружеството  ще отпуска от 1 500 евро до 25 000 евро на стартиращи фирми за придобиване на земеделска земя. Размерът на лизинга за съществуващ бизнес ще е до 150 000 евро. Лихвите са  между 6,75% и 9,5% в зависимост на кредистоспособността на клиента. Срокът за плащане на кредита ще е от 12 до 120 месеца, с гратисен период до 18 месеца за целия период на лизинга. Допустимият гратисен период в рамките на една календарна година е не повече от 6 месеца.

Микрофинансираща институция ДЖОБС изисква от кандидатите 10% самоучастие. За обезпечение ще се признава закупената земеделска земя. Тя ще става собственост на земедеските производители след изплащане на последната вноска.

МФИ ДЖОБС е подпомогнала бизнеса на над 370 български микро и малки предприятия. 14% е делът на кредитираните стартиращи фирми. Най-голям дял се пада на финансирането на предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 38% от портфейла на институцията. На второ място се нареждат фирмите с дейност в областта на преработващата промишленост (16%), а на трето – работещите в сектора „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ (15%). Финансиране от дъщерното дружество на ББР са получили също микро фирми, занимаващи се с транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, културни дейности.

До момента най-много средства чрез микро кредитите и лизинги на МФИ ДЖОБС е получил бизнесът в област Шумен – около една четвърт от сумата на всички отпуснати заеми. След това се нареждат Добрич и София, към които са насочени съответно по 12% и 10% от финансирането на институцията. Активни в търсенето на малки заеми са също фирмите от Силистра, Перник, Сливен, Бургас, Видин, Благоевград, Разград, Търговище, Велико Търново и Пловдив.

МФИ ДЖОБС отпуска инвестиционни и оборотни кредити от 1500 до 150 000 евро, предназначени за микро и малки предприятия, земеделски производители, стартиращи компании и самонаети лица. Дружеството дава възможност на бизнеса за кандидатстване и по пет лизингови схеми. Чрез финансовия лизинг МФИ ДЖОБС отпуска до 25 000 евро за  закупуване на нови и употребявани машини, оборудване, транспортни средства и селскостопанска техника. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от лизинговия актив. Кандидатите могат да се възползват и от 6-месечен гратисен период през първата година и до 3-месечен гратисен период през следващите години.

Микрофинансираща институция ДЖОБС разполага със 7 бизнес офиса в страната, които се намират в Бургас, Пловдив, Плевен, Нова Загора, Шумен, Враца и Монтана. Продуктите на институцията се предлагат и чрез мрежа от посредници в градовете Добрич, Смолян, Силистра, Нова Загора, Стара Загора, Харманли, Пловдив, Кубрат, Дулово, Нови пазар, Пещера, Радневo и Първомай.
Коментари: 0