МФИ ДЖОБС ще отпуска средства за лизинг на земеделска земя

Услугата може да се ползва от стартиращи фирми

МФИ ДЖОБС ще отпуска средства за лизинг на земеделска земя
3872 ~ 2 мин. четене

Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС), дъщерно дружество на Българска банка за развитие (ББР), стартира лизингова схема за закупуване на земеделска земя. Новият продукт е предназначен за земеделски производители от цялата страна.

Дружеството  ще отпуска от 1 500 евро до 25 000 евро на стартиращи фирми за придобиване на земеделска земя. Размерът на лизинга за съществуващ бизнес ще е до 150 000 евро. Лихвите са  между 6,75% и 9,5% в зависимост на кредистоспособността на клиента. Срокът за плащане на кредита ще е от 12 до 120 месеца, с гратисен период до 18 месеца за целия период на лизинга. Допустимият гратисен период в рамките на една календарна година е не повече от 6 месеца.

Микрофинансираща институция ДЖОБС изисква от кандидатите 10% самоучастие. За обезпечение ще се признава закупената земеделска земя. Тя ще става собственост на земедеските производители след изплащане на последната вноска.

МФИ ДЖОБС е подпомогнала бизнеса на над 370 български микро и малки предприятия. 14% е делът на кредитираните стартиращи фирми. Най-голям дял се пада на финансирането на предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 38% от портфейла на институцията. На второ място се нареждат фирмите с дейност в областта на преработващата промишленост (16%), а на трето – работещите в сектора „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ (15%). Финансиране от дъщерното дружество на ББР са получили също микро фирми, занимаващи се с транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, културни дейности.

До момента най-много средства чрез микро кредитите и лизинги на МФИ ДЖОБС е получил бизнесът в област Шумен – около една четвърт от сумата на всички отпуснати заеми. След това се нареждат Добрич и София, към които са насочени съответно по 12% и 10% от финансирането на институцията. Активни в търсенето на малки заеми са също фирмите от Силистра, Перник, Сливен, Бургас, Видин, Благоевград, Разград, Търговище, Велико Търново и Пловдив.

МФИ ДЖОБС отпуска инвестиционни и оборотни кредити от 1500 до 150 000 евро, предназначени за микро и малки предприятия, земеделски производители, стартиращи компании и самонаети лица. Дружеството дава възможност на бизнеса за кандидатстване и по пет лизингови схеми. Чрез финансовия лизинг МФИ ДЖОБС отпуска до 25 000 евро за  закупуване на нови и употребявани машини, оборудване, транспортни средства и селскостопанска техника. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от лизинговия актив. Кандидатите могат да се възползват и от 6-месечен гратисен период през първата година и до 3-месечен гратисен период през следващите години.

Микрофинансираща институция ДЖОБС разполага със 7 бизнес офиса в страната, които се намират в Бургас, Пловдив, Плевен, Нова Загора, Шумен, Враца и Монтана. Продуктите на институцията се предлагат и чрез мрежа от посредници в градовете Добрич, Смолян, Силистра, Нова Загора, Стара Загора, Харманли, Пловдив, Кубрат, Дулово, Нови пазар, Пещера, Радневo и Първомай.
Подкрепи Economic.bg