Мигрантите: ползи и негативи за икономиката

Бързата интеграция на новото население е изключително важна и трябва бъде улеснена от мерки

Мигрантите: ползи и негативи за икономиката
Миграцията може да предизвика социално напрежение и враждебни политически реакции в страните домакини, но досегашният опит предполага, че тя може също така да осигури ползи от гледна точка на по-силен растеж, производителност и лек за застаряването на населението, се посочва в доклад на Международния валутен фонд, цитиран от „Дневник“.

Увеличение с 1 процентен пункт на дела на мигрантите сред възрастното население на страната домакин може да повиши БВП на глава от населението с 2% в дългосрочен план, се казва в доклада, публикуван преди годишната среща на МВФ следващата седмица.

Фондът обаче отбелязва, че бързата интеграция на новото население е изключително важна и трябва бъде улеснена от мерки, които могат да се окажат "скъпи в краткосрочен план" за приемната страна (помощ за езиково и професионално обучение и др.).

Институцията все пак признава, че миграционните потоци, които в Европа са безпрецедентни след Втората световна война, представляват "предизвикателство" в страните домакини заради културните различия и рисковете от политическа експлоатация.
Коментари: 0