МОСВ ще подкрепи изграждането на пречиствателна станция „Албена”

Проектът може да бъде финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

МОСВ ще подкрепи изграждането на пречиствателна станция „Албена”
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има готовност да подкрепи реализацията на проект за модернизация и разширение на пречиствателната станция за отпадни води "Албена". Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която се запозна със състоянието на станцията. Съоръжението обслужва курортния комплекс „Албена” и селата Оброчище, Кранево и Рогачево.

Съоръжението е изграждано през 1986 г. и досега не е рехабилитирано. Проектът обаче може да бъде финансиран по ОПОС 2014-2020 г., едва след като бъде идентифициран в регионалното прединвестиционно проучване като приоритетен и след като приключи реформата във ВиК-сектора на обособената територия.

„В момента има изготвен идеен проект, предстои още работа. В оптимистичния вариант, ако документите се внесат до средата на 2017 г., е възможно ремонтът на съоръжението да започне през 2018 г.", каза министър Василева.Тя съобщи, че вече е одобрен проект за доизграждане на канализацията на село Оброчище. Той ще бъде финансиран с 1.5 млн. лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Дейностите предвиждат обновяване на водоснабдителната и канализационната мрежа по най-голямата улица в селото и на колектора, който отвежда водите към ПСОВ-Албена.

Министър Василева посети и пречиствателната станция в Балчик, за която е необходимо да се доизгради дълбоководно заустване. "В съоръжението се отстраняват биологичните замърсители и фосфора, трябва да се пристъпи и към отстраняването на азота“, каза Василева.

"Целенасочено и усилено се инвестира в Черноморското крайбрежие”, заяви тя и допълни: „Това е така, защото по време на мащабното строителство бе игнорирана политиката, свързана с изграждането на базисната инфраструктура и сега трябва да се изградят съоръженията”.  Повече от 350 млн. лева са били заделени от МОСВ за изграждане на пречиствателни съоръжения и за разширяване на канализационната мрежа.
Коментари: 0