Министерството на туризма заличава още 24 туроператори от туристическия регистър

18 туроператора се заличават, защото не са представили задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“

Министерството на туризма заличава още 24 туроператори от туристическия регистър

Снимка: Economic.bg

1540 ~ 1 мин. четене
Министерството на туризма заличава още 24 дружества, регистрирани като туроператори от Националния туристически регистър (НТР). Това става със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова по мотивирано предложение на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА). По-голяма част от компаниите – 18 туроператора, се заличават, защото не са представили задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност. Останалите 6 дружества също не притежават задължителната застраховка, но и сами са поискали да бъдат заличени като туроператори. 

В началото на месеца Министерството на туризма заличи от регистъра още 18 дружества, тъй като удостоверенията им за дейност, не са получени в оригинал в двумесечен срок от уведомяването на заявителите, каквото е изискването според Закона за туризма.

Министерство на туризма припомня, че заличените  дружества няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им. Така потребителите ще получават информация за актуалния статус на туроператора. Това се прави, за да се защитят допълнително интересите на клиентите от фирми в сивия сектор. Вече е извършено и вписването на обстоятелствата по заличаване в регистъра. 

Определен е период от две години, през които заличените дружества нямат право да заявява регистриране за извършване на туроператорска дейност, считано от датата на издаване на настоящата заповед. 
Подкрепи Economic.bg