„Монбат“ отчете 19% ръст на приходите през юни

Оперативната печалба на дружествата от групата на акумулаторния завод е скочила със 190%

„Монбат“ отчете 19% ръст на приходите през юни

Снимка: Монбат

Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали през юни консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 24 млн. лв. Това е увеличение с 18.5% в сравнение със същия месец на 2019 г., съобщават от публичното дружество.

Консолидираните данни за първите шест месеца показват реализирани консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 135 млн. лв., което представлява намаление от 11.3% в сравнение със същия период на 2019 г.

Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на „Монбат“ за месец юни е печалба в размер на 1.17 млн. лв., което представлява увеличение от 189.9% спрямо реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци от продължаваща дейност за съпоставимия период на предходната година.

Консолидираните данни за първите шест месеца 2020 г. сочат, че дружествата от икономическата група на „Монбат“ са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 6.4 млн. лв., което представлява намаление на печалбата с 16% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци от продължаваща дейност за същия период на 2019 г.

Коментари: 0