„Монбат“ се отказа да купува тунизийски производител на батерии

Има твърде много рискове, които не могат да бъдат управлявани ефективно

„Монбат“ се отказа да купува тунизийски производител на батерии
Българската компания за батерии „Монбат“ АД се отказва от намерението си да придобие тунизийския производител на батерии АСАД. Това стана ясно след срещата между ръководството и инвеститорите на компанията, на която присъстваха институционални и индивидуални инвеститори.

В хода на извършване на процедурите по верификация на условията по договора за покупко-продажба след първоначалния Дю дилиджънс е установено, че част от първоначално идентифицираните рискове, свързани с придобиването на АСАД, не биха могли да бъдат ефективно управлявани в бъдеще, респективно биха довели до реализиране на сериозни икономически щети за новия собственик.

Има проблеми със съдебни спорове и неизяснен статут на земята, върху която е построен завода на АСАД. Оказва се невъзможно да се запази контрола в дъщерното на АСАД алжирско дружество, поради наличие на изпълнително производство върху част от дяловете на същото и с оглед спецификата на алжирското законодателство. Също така има необоснован екологичен риск, който не може да бъде прогнозиран и респективно надеждно управляван.

Във връзка с отказа от сделка с АСАД бяха изложени и основните инвестиционни намерения на „Монбат“ и съответно целевото използване на средствата от облигационната емисия. Компанията ще продължи да инвестира целевите проспекти фазирано и поетапно, което ще доведе до два положителни ефекта – намаляване на риска чрез диверсификация в повече, но по-малки проекти, както и осигуряване на устойчиво оперативно управление и интеграция в групата на новите дейности.

Тази стратегия няма да компроментира очаквания мащаб на добавената стойност, но ще предположи фазираност във времевата реализация на целевата добавена стойност, пише в информацията след срещата.
Коментари: 0