Mondelez разширява програмата за устойчивото производство на пшеница

Амбицията на дружеството е разширяването на Harmony да покрие 100% от марките бисквити на компанията в ЕС

Mondelez разширява програмата за устойчивото производство на пшеница

Компанията за пакетирани храни Mondelez International планира да разшири програмата си за добив на пшеница от устойчиво земеделие. Амбицията на дружеството е разширяването на Harmony да покрие 100% от марките бисквити на компанията в Европейския съюз до 2022 г., което е 60% от производството на бисквити в ЕС за миналата година.

Засега програмата Harmony включва 1700 фермери, 13 мелници, 21 кооперативa на шест пазара (Белгия, Чехия, Франция, Италия, Полша и Испания), които са произвели 177 000 тона пшеница за бисквитите на компанията през 2017 г. Това представлява около 75% от производството на бисквити на
Mondelez International Западна Европа, или 60% в целия ЕС, включващо брандове като LU, Oreo, LiGA и Fontaneda.

Чрез разширяването ѝ годишното производство на пшеница при устойчиви условия ще нарасне до над 280 000 тона до 2022 г. Това ще покрие обема от пшеница, необходим за производството на цялото европейско портфолио от бисквити, добавяйки бисквитите belVita, бисквитите Milka и Barni.

Програмата на Mondelez International за устойчиво производство на пшеница включва партньорство с местни фермери, разположени възможно най-близо до фабриките за бисквити. Тя насърчава производителите за устойчиви практики при отглеждане на пшеница. Целта е да се сведе до минимум използването на пестициди и торове чрез избиране на еластични сортове пшеница. Друга цел е чрез програмата да се намалят въглеродните емисии, особено чрез използването на по-малко торове. В нея са включени още запазване, опазване на пчелите и др.

„Европейските потребители все повече свързват висококачествените продукти с устойчиво производство. Те са наясно с въздействието от своя избор на храна върху околната среда и имат високи очаквания от производителите да поемат своя дял от тази отговорност", споделя Хуберт Вебер, вицепрезидент на Mondelez International президент за Европа.

Към днешна дата програмата е довела до 20% намаление на употребата на пестициди в полетата в обсега на програмата. Земеделските производители на Harmony в Европа са засадили също и 1026 хектара с цветя около земите си, като близо 17 милиона пчели и над 30 вида пеперуди са наблюдавани там.

„Harmony е много повече от проект за устойчиви практики при отглеждане на пшеница", споделя Ромео Лачерда, президент на Mondelez Европа категория „Бисквити”. "Това е философия, която свързва всички участници в нашата верига на доставки с други, които искат да увеличат положителното въздействие, което можем да имаме върху околната среда и върху биологичното разнообразие. Чрез привличането на неправителствени организации и фермери да работят заедно, можем да приложим селскостопански практики, които да са както ефективни, така и прагматични. По този начин можем да действаме като катализатор за положителна промяна", добави той.

Програма Harmony в цифри:

  • 1 700 фермери, 13 мелници и 21 кооперации във Франция, Испания, Полша, Чехия, Белгия и Италия;
  • 39 000 хектара пшеница се засяват всяка година;
  • 177 000 тона пшеница се събират годишно;
  • 1 026 хектара цветя са отгледани около полетата на Harmony;
  • -20% от фитосанитарните продукти са използвани между 2009 г. и 2016 г. в земите, част от програмата;
  • 75% от бисквитите, продавани в Западна Европа, съдържат пшеница Harmony или 60% за целия ЕС.
Коментари: 0