МОСВ: Няма превишение на нормите за радиоактивност в България

Измерените стойности на рутений-106 са значително по-ниски от допустимата средногодишна специфична активност

МОСВ: Няма превишение на нормите за радиоактивност в България

Във връзка с тиражираната информация за преминаването над България на радиоактивен облак с рутений-106, пресцентърът на МОСВ съобщава, че в периода 29 септември – 4 октомври 2017 г. в аереозолните проби от стационарните мониторингови пунктове от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) на Министерството на околната среда и водите е измерена специфична активност на техногенния радионуклид рутений-106. 

Данните от шестте пункта в Бухово, с. Яна, Бургас, Враца, Плевен и Монтана са били своевременно публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) в раздел „Атмосферна радиоактивност“.

Експертите са  уточнили, че измерените стойности са значително по-ниски от допустимата средногодишна специфична активност за  рутений-106, която е 1900 mBq/m3 съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита.

На 6 октомври т. г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е обяснила, че в няколко европейски държави, между които и България, през последните дни са регистрирани следи от рутений-106 в атмосферния въздух.

Коментари: 0