Над 1150 свободни работни места на борсите през май

В тях се включиха над 200 работодатели

Над 1150 свободни работни места на борсите през май
208 ~ 3 мин. четене
Агенцията по заетостта (АЗ) организира 15 трудови борси в рамките на месец май. Към тях интерес проявиха повече от 200 работодатели. Обявени са над 1 150 свободни работни места. Около 1 330 лица, търсещи работа, присъстваха на срещите, организирани от АЗ, за да се запознаят с конкретните предложения на работодателите. 

През май 10 общи трудови борси се проведоха в градовете Харманли, Вълчи дол, Берковица, Пловдив, Костинброд, Исперих, Горна Оряховица, Козлодуй, Свищов и Пирдоп. Обявените свободни работни места в сферата на селското стопанство са най-вече от сезонен тип - основно за бране на череши, както и за полевъдни работници в ягодопроизводство и малинопроизводство. Другите предложения на работодателите са в областта на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, строителството, ресторантьорството, хотелиерството, производството на облекла, търговията и услугите.

Обявени са и свободни работни позиции за лица с по-висока степен на квалификация или образование – за строителни инженери, оператори хидроелектроцентрала, експерти, заварчици, технически сътрудници, счетоводители, кредитни инспектори и други. 

На трудовите борси, проведени в Исперих, Козлодуй и Берковица, участваха и представители на областните военни отдели, които запознаха присъстващите с възможностите за кандидатстване за професия „Войник”, за служба в доброволния резерв, както и обучение на български граждани без военна подготовка в курсове за начална или специална военна подготовка. 

Трите специализирани трудови борси за младежи се проведоха в градовете Ловеч, Шумен и Габрово. Младите хора имат възможността да избират своята трудова реализация в областта на машиностроенето, хотелиерството и ресторантьорството, шивашката промишленост, мебелната промишленост, месопреработвателната промишленост, търговията и други. Обявените свободни работни места са ориентирани както към младежи без квалификация, така и към такива, придобили конкретна специалност или образование - общи работници, работници в строителството, охранители, шофьори, готвачи, сервитьори, бармани, заварчици, шлосери и монтьори, оператори на металообработващи машини, машинни оператори шиене, гладачи на преса и ютия, тапицери, машинни оператори на машини с ЦПУ, търговски сътрудници, финансови консултанти, лекари, медицински сестри и акушерки, счетоводители, инженери от различен профил и други. 

На младежките трудови борси експерти от бюрата по труда презентираха отварянето на новия прием на документи за работодатели по схемата „Младежка заетост”, както и новите моменти, свързани със схемата. На присъстващите представители на фирмите бе предоставен информационен пакет за работодатели, желаещи да се включат в подбора.

На 21 май, в Ябланица, се проведе специализирана трудова борса, насочена към ромската общност. В борсата взеха участие 10 работодатели, осъществяващи дейност в областта на преработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, производството на строителни материали, търговията и услугите. Обявени са общо 10 работни места за шофьор, монтажник, общ работник, бетонджия, технически сътрудник, хигиенист, барман и други. Близо 80 безработни лица посетиха трудовата борса, за да се запознаят с предложенията на работодателите.

На 11 май АЗ организира още една специализирана трудова борса в с. Бял извор, община Ардино,  с насоченост към шивашкото производство. На борсата присъстваха 7 работодатели - 4 от шевното производство и 3 от отрасъл производство на мляко и млечни продукти. Обявени са 31 свободни работни места, от които 23 в шевното производство. Работодателите от другия, традиционен за района отрасъл – производство на мляко и млечни продукти, обявиха 8 работни места. Представителите на присъстващите фирми имаха възможността да избират между 40 търсещи работа лица, които  притежават различни специалности и умения.

През месец юни Агенцията по заетостта ще проведе 11 трудови борси.
Подкрепи Economic.bg