Над 20 хил. български студенти са се обучавали по „Еразъм“

За 30-годишния живот на програмата участниците са се увеличили в пъти

Над 20 хил. български студенти са се обучавали по „Еразъм“
752 ~ 2 мин. четене

Повече от 20 хил. студенти и над 13 хил. преподаватели и административен персонал от българските висши училища са се възползвали от възможностите за образователна мобилност по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм“.

Това обяви служебният министър на образованието проф. Николай Денков на тържественото събрание, посветено на 30-годишнината на програмата, която се отбелязва през 2017 г. в целия Европейски съюз.

В България „Еразъм“ започва през 1999 г. и до сега участниците в нея са се увеличили в пъти. Ако през първата година в нея са се включили само 10 висши училища, то днес техният брой вече е 47. В началото само 134 студенти са заминали на обучение и практика по програмата, а през настоящата академична година техният брой е 2450.

Преподавателската мобилност, с цел преподаване в България, започва с 142-ма преподаватели, а днес тя достига до 877 преподаватели. Възможност за преподавателска и непреподавателска мобилност, с цел обучение през тази година, е предоставена на 512 участници.

Българските студенти са предпочели да се обучават в университетите на Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция. Избраните от тях специалности са в почти всички направления. Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънтът, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки.

Програма „Еразъм“ е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от ЕС. Тя постави началото на един процес на отваряне на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи“, заяви министър Денков на тържественото събрание в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Министърът Денков изрази увереност, че програмата ще продължи и след 2020 г., защото ползите от нея са изключително много както за студентите, така и за преподавателите и висшите училища. Той припомни, че в основата на програмата е Болонският процес като важен фактор за разширяване на мобилността и интернационализацията на висшето образование.

Затова новата програма „Еразъм+“ ще продължава да подкрепя международните партньорства между институции и организации в областта на образованието, обучението и младежта и да стимулира сътрудничеството между образованието и икономиката.

Подкрепи Economic.bg