Издадените разрешителни за строеж са се увеличили с 10%

Най-голям брой одобрения за нови жилищни сгради са издадени в София

Издадените разрешителни за строеж са се увеличили с 10%
980 ~ 2 мин. четене
През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 093 жилищни сгради с 4 692 жилища в тях и 595 048 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Одобрено е и строителството на 29 административни сгради/офиси със 77 285 кв. м РЗП и на 1 141 други сгради с 809 774 кв. м РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10.1%, жилищата в тях - с 36.6%, а разгънатата им застроена площ е повече със 17%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 32.6%, а съответната им РЗП - с 11.9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж с 37.1%, така и на общата им застроена площ - с 62.6%.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.6%, жилищата в тях - с 12.3%, а общата им застроена площ - с 12.5%, сочат данните на НСИ. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради, са с 9.4% по-малко, а тяхната РЗП - с 3.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради, е регистран спад от 25.8%, а на общата им застроена площ - от 23.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 157, Пловдив - 144, Варна - 112, и Бургас - 94. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 712, Варна - 744, Пловдив - 598, и Стара Загора - 321.

През първото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 639 жилищни сгради с 3 218 жилища в тях и с 407 719 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 59 203 кв. м РЗП и на 460 други сгради с 290 719 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 11.3%, броят на жилищата в тях - с 15.0%, а общата им застроена площ - с 13.8%. Броят на започнатите административни и други видове сгради намалява съответно с 20.0 и 14.2%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради нараства над четири пъти, докато при РЗП на другите сгради е регистриран спад от 35.5%. 
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, жилищата в тях - с 23.5%, а разгънатата им застроена площ - с 15.3%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 14.3%, а тяхната РЗП се увеличава близо пет пъти. Започнатите други видове сгради са повече с 24.7%, но разгънатата им обща застроена площ намалява с 6.0%. 
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 84 жилищни и 75 други сгради; София (столица) - 117 жилищни и 20 други сгради; Варна - 82 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Бургас - 68 жилищни и 23 други сгради.
Коментари: 0