Намаление на кредитите с 4.5% до 2017 г.

Тенденциите във финансовият сектор предвиждат ревизия в посока нагоре, спрямо прогнозата от март за ръст на БВП от 1.9% за тази година

Намаление на кредитите с 4.5% до 2017 г.
3803 ~ 2 мин. четене

Възстановяването на българската икономика ще става все по-видимо през тази и следващата година. На банковия сектор предстои преглед на качеството на активите. По тази причина част от кредитните институции ще предприемат действия по подсилване на капиталовите си позиции. Други, пред които това не стои като необходимост, ще потърсят възможности за увеличаване на портфейла си от нови кредити.

В този контекст спредът между лихвите по депозити и кредити ще се задържи на достигнатите към момента нива поне до края на тази година. Това ще бъде съпроводено с известен спад на лихвите както по депозитите, така и по кредитите. Скоростта, с която ще протича този процес ще бъде с не повече от половин процентен пункт годишно. Лихвите по кредитите ще намалеят с по-бързи темпове след средата на следващата година, като в дългосрочен план изглежда е налице немалък потенциал за понататъшен спад, а с това и за редуциране на спреда между лихви по депозити и кредити.

Колко голям е този потенциал, наред с други фактори, ще зависи и от това колко далече ще стигнат предстоящите процеси на реорганизация на сектора. Ако регулатора съумее да тласне сектора към по-бързо абсорбиране на оставащите загуби в портфейлите и бъде по-настоятелен що се отнася до изкореняване на оставащите лоши практики на кредитиране и нарушенията на изискванията за отчетност и разкриване на информация, доколкото и където са налице такива, може да се очаква ускоряване на процесите на консолидация, отпадане на неефективни играчи и в крайна сметка подобряване на ефективността и рентабилността на системата. 

Това в крайна сметка би трябвало да позволи и понататъшен спад на цената на кредита за домакинствата и фирмите от реалната икономика.

Правенето на каквито и да било прогнози е много трудно, но все пак при такъв сценарий, е възможно средните лихви по корпоративните кредити да намалеят до около 4.50% в края на 2017 г. за цялата система при 5.87%, отчетени през март тази година. Потенциалът за намаляване на лихвите по кредитите на домакинствата е може би дори по-голям – достигане на средна цена на целия портфейл от кредити на сектора от около 7.75% в края на 2017 г. при 9.30%, отчетени през март 2015 г.

По-бързото от очакваното възстановяване на износа, на което сме свидетели в началото на годината вероятно ще даде допълнителни аргументи на икономистите на УниКредит Булбанк да ревизират мартенската си прогноза за ръст от 1.9% на БВП през 2015 г. допълнително нагоре с публикуването на следващия макроикономически обзор за ЦИЕ предвидено за средата на месец юни.

Подкрепи Economic.bg