НАП се усъвършенства в компютърните разследвания на данъчни измами

Тя е закупила специално оборудване с цел повишаване събираемостта на данъчните задължения

НАП се усъвършенства в компютърните разследвания на данъчни измами

Снимка: Pexels

Националната агенция за приходите се усъвършенства в компютърните разследвания на данъчни измами чрез закупуване на специално оборудване (хардуер и лицензи за софтуер) и провеждане на специализирано обучение на служители на НАП за работа с придобития софтуер.

Данъчна кампания 2021

Дейностите са по проект, съфинансиран от ЕС, посредством подписано споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Изпълнението на проекта дава възможност да се повиши ефективността при събирането на качествени доказателства в електронен вид, необходими за разкриването и противодействието на укрити приходи и схеми за данъчни измами.

Също така това ще доведе и до по-ефективно сътрудничество между НАП и други правоохранителни органи, и ще осигури възможност за подаване към държави-членки на ЕС на целева информация, отнасяща се до загуби за техните национални бюджети.

Целта е с изпълнението на проекта да се повиши събираемостта на данъчни задължения и ограничаването на загубите за националния бюджет, както и за бюджетите на други държави-членки на ЕС. Това ще допринесе за защитата на финансовите интереси на България и на ЕС.

Коментари: 0