Насоки за българския бизнес за работа с Великобритания след Brexit

Дружествата трябва да се съобразят с промените до 31 декември

Насоки за българския бизнес за работа с Великобритания след Brexit

Снимка: Pixabay

2027 ~ 2 мин. четене

До края на 2020 г. търгуващите с Обединеното кралство дружества трябва да се подготвят за предстоящите промени във връзка с края на преходния период на Брекзит. За да помогне на малките и средни предприятия и микро-индустриите да се адаптират към новите данъчни и митнически изисквания, Европейската комисия продължава комуникационната си кампания „Готовност за Брекзит“ със съдействието на Националната агенция за приходите (НАП).

Колкото по-скоро засегнатите дружества съобразят дейността си с промените, толкова по-нисък е рискът те да се изправят пред сериозни проблеми след края на преходния период, категорични са от ЕК.

Кампанията поставя акцент върху изготвените от ЕК Насоки за предприятията, които дават възможност на всяко дружество да се ориентира дали и по какъв начин ще бъде засегнато от промените. Според ЕК Брекзит касае фирмите, които продават или купуват стоки, доставят или получават услуги от и на Обединеното кралство. Отнася се и до дружествата, които транспортират стоки през територията на Обединеното кралство. Бизнесът, който използва материали и стоки от Обединеното кралство, за да извършва търговия по преференциални схеми с държави — партньори на ЕС, също ще трябва да се съобрази от предстоящите промени.

Правилата и процедурите, които трябва да се спазват при сделки с Обединеното кралство, ще се различават от тези, приложими към сделките на територията на ЕС.  ДДС ще се начислява в държавата от ЕС, в която се внасят стоки от Обединеното кралство. Ще се освобождават от облагане с ДДС в ЕС стоките, които се изнасят за Обединеното кралство, но след това ще трябва да се спазват правилата, приложими за вноса на Острова.

При внос и износ на стоки от и в Обединеното кралство, както и при транспортирането им през неговата територия ще е необходимо да се подава митнически декларация. В допълнение към нея може да се наложи да бъдат предоставени данни във връзка със сигурността и безопасността. Ще има и допълнителни формалности за търговията с акцизни стоки (алкохол, тютюн или гориво).

Повече информация, свързана с изискванията след края на преходния период на Брекзит може да се получи от националните данъчни и митнически органи в България и на страницата на Европейската комисия, където са публикувани Насоки на ЕК за предприятията и Контролен списък на търговци във връзка с Брекзит.

Подкрепи Economic.bg