Националният иновационен фонд вече приема проектни предложения

Бенефициентите ще могат да ползват до 500 хил. лв. за реализиране на своите проекти

Националният иновационен фонд вече приема проектни предложения
От днес започва подаването на проектни предложения по Деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Компаниите и научните организации могат да кандидатстват с иновативни проекти с бюджет до 500 хил. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на среща с бизнеса и научните среди в Благоевград.

„Проведохме информационна кампания в редица български градове, но беше важно тя да обхване и Благоевград – един от учебните центрове на България“, подчерта Александър Манолев. По думите му регионалната икономика показва все по-добри резултати, което, според него, е доказателство, че компаниите са активни и търсят възможности да генерират по-голям растеж.

„По данни на НСИ произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Благоевград през 2016 г. отбелязва ръст от 4.2% и достига 2.5 млрд. лв. Все още не разполагаме с обработените данни за 2017 г., но очакванията са ни за запазване на тренда на увеличение“, допълни икономическият заместник-министър и акцентира, че това е една от малкото области в страната, в които размерът на чуждестранните преки инвестиции не отбеляза спад в годините на кризата и достигат близо 1 млрд. лв.

По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 5 млн. лв., стана ясно по време на събитието. „Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим“, каза още Александър Манолев. Той се ангажира и да продължи процеса по тяхното подобряване в бъдещи сесии и изрази надеждата, че резултатите, които се постигнат по настоящата ще са силен аргумент за увеличаване на бюджета на НИФ. „Защото повече иновации означава и по-голям растеж за българската икономика“, акцентира зам.-министър Манолев.

На срещата с бизнеса участие взеха и заместник-кмета на община Благоевград Зорница Кралева, народният представител и заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в НС Даниела Савеклиева, областният управител Бисер Михайлов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Габриела Козарева и др.
Коментари: 0