Не, преките чуждестранни инвестиции през 2019 г. не са 25 млрд. евро

Няколко медии създадоха фалшива новина – нарочно или поради непознаване на материята

Не, преките чуждестранни инвестиции през 2019 г. не са 25 млрд. евро

Снимка: Pixabay

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

„Преките чуждестранни инвестиции у нас са над 25 млрд. евро през 2019 г.“, излиза със заглавие Българското национално радио. „Преките чуждестранни инвестиции са за близо 25.5 млрд. евро през 2019 г.“, малко след него приглася „24 часа“. Няколко други проправителствени сайтове побързаха да подемат новината, добавяйки, че миналата година е рекордна за България по отношение на ПЧИ.

Истината обаче е, че нито преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през 2019 г. са над 25 млрд. евро, нито са рекордни. Непознаването на материята или умишленото използване на по-горните заглавия доведе до създаването на фалшива новина, която започна да се носи в интернет пространството.

Националният статистически институт (НСИ) днес наистина обяви числото 25.43 млрд. евро, обвързвайки го с ПЧИ, но се има предвид нещо коренно различно – натрупаните вложения за последните 21 години, откакто статистиката ги измерва.

Реално ПЧИ през 2019 г., по предварителни данни, са оценени от НСИ на 507 млн. евро (992 млн. лв.) и са далеч от какъвто и да било рекорд. Добрата новина е, че все пак са с около 120 млн. лв. повече от 2018 г., но са несравними спрямо темповете преди 2009 г.

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието плюс размера на непогасената към 31 декември на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие минус размера на неизплатената към 31 декември на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

Коментари: 0