Немски фирми у нас търсят работници онлайн

Бизнесът и социалното министерство с мерки в помощ на дългосрочно безработните

Немски фирми у нас търсят работници онлайн

Начините за преодоляването на проблема с недостига на квалифицирани кадри в България обсъдиха министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и ръководството на Германо-Българската индустриално-търговска камара на среща.

Двете страни се договориха да се създаде онлайн база данни с информация за работните места, които предлагат германските инвеститори у нас. Платформата ще съдържа и информация за квалификацията на безработните с регистрация в бюрата по труда, която ще се предоставя от Агенцията по заетостта, съобщиха от МТСП.

Повишаването на квалификацията на дългосрочно безработните е ключов момент, за да се отговори на потребностите на бизнеса, каза Русинова. Тя представи пред работодателите възможностите за обучения на заети и безработни със средства от националния бюджет и Европейския социален фонд.

Сред новите инициативи на Министерството на труда и социалната политика е организирането на проучвания за търсенето на кадри в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, добави министър Русинова.

Представителите на германския бизнес акцентираха върху възможностите, които дуалното обучение предоставя за по-добрата подготовка на търсените от фирмите работници и добавиха, че ще дадат предложения за популяризирането на модела в България.

Коментари: 0