Гаранционният фонд ще подкрепи малкия бизнес с 650 млн. лв.

Повече от 2 000 малки и средни предприятия от всички сектори могат да кандидатстват за гаранции по програмата

Гаранционният фонд ще подкрепи малкия бизнес с 650 млн. лв.

Нова схема на Националния гаранционен фонд (НГФ) ще позволи банките партньори по програмата да отпуснат на малките и средни предприятия кредити в размер над 650 млн. лв. Схемата стартира от началото на април и ще даде възможност на над 2 000 предприятия от всички сектори да кандидатстват за финансиране при облекчени условия, благодарение на гаранция от НГФ, покриваща до 50% от всеки кредит.

По програмата на фонда се кандидатства чрез банките-партньори на институцията – Алианц Банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Българо-американска кредитна банка, Обединена Българска Банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, СИБАНК, Ти Би Ай Банк и УниКредит Булбанк.

„Очакваме по новата схема най-активно да се възползват микро и малки предприятия от секторите „Търговия“, „Преработваща промишленост“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Гаранциите са с максимален размер до 1 млн. лв., а търговските банките ще могат да включват кредити в програмата до края на септември 2018 г. До момента финансовите институции са заявили интерес за отпускане на кредити в размер на 650 млн. лв.“, каза днес по време на представянето на новата програма изпълнителният директор на НГФ Самуил Шидеров.

Допустими по програмата са само нови заеми към малки и средни предприятия, отпускани както за оборотни, така и за инвестиционни нужди, включително и кредити за реализация на проекти по оперативни програми и ПРСР.

Новата схема е трета поред за собствен риск за дъщерното дружество на ББР и надгражда усилията на институцията да улеснява достъпа до финансиране на МСП при по-добри лихвени нива и облекчени изисквания за обезпечение. По предходните две гаранционни програми на НГФ, действащи в периода април 2014 - април 2017 г., над 2 600 малки и средни компании се възползваха от подкрепата на фонда, като над 50% от тях са микро предприятия с под 10 души персонал. Към 31.12.2016 г. гарантираният кредитен портфейл е в размер на 655 млн. лв., като до крайната дата за включване на кредити – 31.03.2017 г. очакванията са финансирането да достигне 700 млн. лв. 
Коментари: 0