Нова вълна от инвестиции в офиси и жилища през 2015 г.

Търговските вериги и аутсорсинг компаниите ще се разрастват в по-малките градове в страната

Нова вълна от инвестиции в офиси и жилища през 2015 г.
През 2015 г. ще започне нова вълна от инвестиции в офис и жилищни проекти в България според консултантската фирма Forton, стратегически партньор на международната компания Cushman & Wakefield в България и Македония.Растежът в търсенето на имоти ще се разпростре извън София, първоначално в Пловдив,Варна и Бургас, а за индустриални площи – и в по-малки градове с традиции в промишлеността.Ще продължат процесите на преструктуриране и оптимизация на пазара на търговски площи.

Търсенето ще се насочи към пазари, на които големите модни вериги и търговци на обувки не присъстват.В момент, в който възможностите за експанзия на търговците в страната намаляват, в Македония търговските площи ще бъдат най-динамично развиващият се пазар, най-вече заради новото строителство. 

Облекчаването на регулациите на бизнеса и благоприятните данъчни условия правят страната привлекателна за чуждестранни инвеститори, особено за ИТ и аутсорсинг компании. Междувременно големите корпоративни наематели ще поддържат търсенето на офиси в Скопие високо.

„Възстановяването ще обхване по-голяма територия през следващата година в пазарите, на които Forton работи. ИТ и аутсорсинг индустрията, от една страна, и търговията на дребно, от друга, претърпяха съществено развитие през 2014 г. Вследствие от концентрацията им в тесен кръг от локации очакваме развитие както в посока следващите по размер градове, така и в съседни страни, които предлагат добри условия за бизнес. Виждаме Македония като логична стъпка за български търговски вериги и международните доставчици на аутсорсинг услуги,които вече работят в повече от една локация в България, казва Михаела Лашова,изпълнителен директор на Forton.

Засиленият интерес към офис сгради вече води до рестартирането на проекти, които до момента са били замразени. „Изграждането на „СПС тауър“, офис сграда с 10 хил. кв.м отдаваема площ до „България мол“, беше възобновено след придобиването й от нов инвеститор. Тя ще бъде завършена в първата половина на 2015 г. като отговор на силното търсене на висококачествени площи“, каза Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ въвForton. 

„Както прогнозирахме по-рано тази година, проекти, които дълго време са били в застой,след като са били завършени, вече намират своите ключови ползватели: XS Tower, Q Center и в последните седмици – „Бенчмарк бизнес център“ на бул. „Цариградско шосе“, добави Пашова. Очаква се търсенето на офиси да даде тласък и на новото строителство извън София.„Пловдив, Варна и Бургас разполагат с човешки ресурс за изнесени центрове за обслужване на клиенти и за момента ограничено предлагане на площи, където да се настанят компаниите“,посочи Станимира Пашова.

След като цените на жилищата започнаха да нарастват в София, строителните предприемачи вече увеличават оборотите. „Наблюдава се раздвижване и в жилищния сектор поради липса на качествени проекти, които да отговарят на нуждите на купувачите“, казва Пламен Бачев,мениджър „Консултиране и оценки“ във Forton. „Активно се търсят атрактивни парцели за жилищно строителство на добри локации в София. Цените тръгнаха нагоре, но умерено,поради факта, че основно се търсят парцели на обезщетение“, допълни Владимир Гюрджиев, мениджър „Логистични и индустриални площи и парцели“ във Forton.

Ще се запази и търсенето на парцели за индустриално строителство. “През 2015 г. ще се търсят основно парцели с изградена инфраструктура, както и възможности за производство в съществуващи сгради. Потенциалните локации са във и около традиционните индустриални центрове“, каза той.

Според Гюрджиев: „От гледна точка на индустриалните имоти интересът се диверсифицира и към по-малки градове с промишлено минало и съответно потенциал да предоставят квалифицирана работна ръка и инфраструктура. При логистичните площи интересът ще остане съсредоточен в София и Пловдив, кaто липсата на качествени и свободни помещения бавно ще тласка цените на кв.м. нагоре. В единствения за момента готов за ползване проект „София Ийст Ринг“ цените са около 4 евро на кв.м месечно.

“Предлагането на търговски площи ще бъде в застой със само един мол в строеж в страната към края на 2014 г. „Фокусът при търговските площи ще са градове с население под 100 хиляди души. В тези градове голяма част от международните вериги все още не са представени и това дава много добри възможности за развитие именно там“, каза Росен Генев, партньор и мениджър „Търговски площи“ във Forton.

Вероятността да стартират нови проекти е ниска поради насищането на пазара в повечето от големите градове и нивото на потреблението в по-малките, което трудно би оправдало строителството на молове.

Преструктурирането на съществуващи или рестартирането на замразени проекти ще остане основна тенденция. В резултат от нея част от площите ще продължат да отпадат от пазара,стига да бъде намерено алтернативно и икономически обосновано приложение.

„В следващите няколко години търговските центрове, които нямат възможност да подобрят концепцията и микса от наематели, ще бъдат изправени пред предизвикателството да намерят алтернативно предназначение на незаетите площи или на тези, които не генерират достатъчно приходи“, коментира Пламен Бачев. Част от площите в търговски центрове може да бъдат използвани като офиси, каквито примери вече имаше през 2014 г. във Варна и в Бургас.

Хипермаркетите могат да бъдат използвани за леки производства или складиране. „В индустриалния сектор очакваме засилена конверсия на търговските площи в индустриални.Същото важи и за парцелите. Това се дължи на сложната ситуация в търговията на дребно и желанието на собствениците за по-голяма и дългосрочна сигурност дори и с цената на намалената доходност“, коментира Владимир Гюрджиев.

Инвеститорите виждат възможности както в пазарите, в които търсенето расте, така и да извлекат изгода от процесите на преструктуриране. Поради това търсенето на имоти с инвестиционна цел ще остане силно и през 2015 г.

„Както през 2014 г. така и през 2015 г. на инвестиционния пазар по-активни ще бъдат местните инвеститори, които търсят незавършени офис или индустриални сгради на добри локации, които могат със свеж капитал да се завършат и да отговорят на търсенето на наемателите“, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни продажби“ във Forton. „През 2015 г. се очаква офис проектите в София да са най-привлекателни за инвеститорите и в този сектор ще доминира инвестиционния пазар.“
Коментари: 0