Нови данъци ще пълнят общинските бюджети

Кметствата ще имат повече права при определяне размера на местните налози

Нови данъци ще пълнят общинските бюджети
4259 ~ 2 мин. четене

Нови данъци ще пълнят общинските бюджети. Като целта е общините да са финансово по-независими и да представят по-качествени услуги на хората. Това е залегнало в проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., който е подготвен от Министерството на регионалното развитие. Един от проблемите, набелязани в стратегията, е недостигът на финансови ресурси на местно равнище.

Стъпка за неговото решаване е "разширяване на собствената приходна база на общините чрез предоставяне на нови данъчни приходоизточници", пише в стратегията. Облагането само на движимото и недвижимото имущество ограничава възможностите на общините и не осигурява стабилност на приходите им, основана на разнообразни приходоизточниците, се посочва още в документа. Това означава да се въведат нови данъци, или част от сегашните налози да влизат в общинските бюджети, а не в държавната хазна. 

В стратегията се предлага общините да имат и по-голяма свобода при определяне размера на местните данъци и възможност да прилагат стимули и санкции в данъчната политика. Като например данъчни облекчения за определен кръг граждани. Само по този начин местните власти могат да отчитат своята специфика и да влияят върху местното икономическо развитие, пише в стратегията.

През миналата година от Министерството на финансите предложиха общините да имат право да въвеждат допълнителен данък от 2% върху доходите на хората, но идеята не намери подкрепа. Сега обаче специално се посочва, че централната власт трябва да намали нивото на своите приходи за сметка на местните власти, за да не се стига до увеличение на общата данъчна тежест за населението. Това означава например 2% от данъка върху доходите да остават в общините, без да се вдига размерът на налога, пише в. „Стандарт“.

Административните услуги продължават да са отдалечени от гражданите в малките населени места. На много хора се налага да пътуват до общинския и областния център за редица услуги, пише в стратегията. Към края на 2014 г. общините предоставят 169 административни услуги, от които само между 3 и 5 услуги, основно по гражданско състояние, могат да се заявят в кметствата. За останалите услуги на стотици хиляди граждани се налага да губят време и средства, за да ги ползват.

Подкрепи Economic.bg