Специално звено ще помага на ТЕЦ-овете срещу новите еконорми на ЕС

България ще поиска дерогация на документа за новите стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата

Специално звено ще помага на ТЕЦ-овете срещу новите еконорми на ЕС
740 ~ 1 мин. четене

Ново координационно звено към Министерство на енергетиката ще съдейства в създаването на конкретни мерки, които да защитят големите горивни инсталации връзка с възможността за дерогация от изискванията на Европейския парламент. То е създадено със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, съобщават от ведомството.

Основната му задача ще е да координира действията по изготвяне на анализи от операторите на големите горивни инсталации и да спомага за обсъждането на бъдещите мерки.

Припомняме, че на 28 април 2017 г. бе прието решение за изпълнение на Европейския парламент за одобряване на заключения за най-добри налични техники при големите горивни инсталации. Документът включва стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата (серен диоксид, азотни оксиди, живак). Новите норми трябва да бъдат изпълнени до 2021 г. като правилата ще се прилагат за всички въглищни централи в Европа, които представляват едни от най-големите източници на тези емисии. България и още седем държави гласуваха против документа, но въпреки това той бе приет от ЕК.

С решение на Европейската комисия от 31-ви юли 2017-та година се привеждат в действие заключенията в акта "Най-добри налични техники". Българските топло-електрически централи трябва да изготвят необходимата документация и да кандидатстват за получаване на дерогация за възможно най-дълъг период.

Министърът на енергетиката в срок до 31 октомври 2017 г. трябва да внесе доклад за предприетите от правителството мерки относно новите норми в промишлеността, приети от ЕС през април.

Подкрепи Economic.bg