НС ще гласува окончателно промените в Закона за обществените поръчки

Промените предвиждат поетапно въвеждане на електронна платформа за обществени поръчки

НС ще гласува окончателно промените в Закона за обществените поръчки

Снимка: Economic.bg

Парламентът ще гласува днес окончателно промените в Закона за обществените поръчки. Това предвижда дневният ред на днешното парламентарно заседание. 

Промените предвиждат поетапно въвеждане на електронна платформа за обществени поръчки, в която възложителите задължително ще публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към тях. Цялата информация за т.н. малки поръчки - събиране на оферти с обява, ще трябва да се публикува в Регистъра за обществени поръчки. 

Планира се и увеличение на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, така че те да се доближат до европейските стойности. 

Промените целят по-голяма прозрачност, по-ефективно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и контролните органи в областта на обществените поръчки, както и оптимизиране работата на държавните институции. 

Коментари: 0