НСИ: Българите ходят по-често на театър и по-рядко на кино

Посещенията в кината през миналата година намаляват с 11,3% спрямо 2017 г.

НСИ: Българите ходят по-често на театър и по-рядко на кино

Снимка: Economic.bg

1112 ~ 2 мин. четене
Националният статистически институт представи информация за дейността на музеите, театрите, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО:


Театър

Българите са ходили по-често на театър през 2018 г., като ръстът на посещенията е със 7,5% спрямо предходната годината. Средният брой посетители на едно представление се увеличава от 145 през 2017 г. на 158 души през 2018 г., сочат данни на НСИ. 

През 2018 г. в страната са действали 75 театъра, в които са изиграни 15 155 представления, посетени от 2389 хил. зрители. Представленията намаляват с 1,2% спрямо 2017 г.  През миналата година са реализирани постановки в 36 драматични театъра (6360 представления). 23 куклени (5216 представления), 7 драматично-куклени театъра (2194 представления), 7 оперни  и балетни театъра (1022 представления), 2 оперетни театъра (363 представления).

Дейност в страната през този период развиват 51 музикални колектива - 5 филхармонии, 25 ансамбъла за народни песни и ранци и 21 оркестъра. Те са организирали 547 естрадни концерта (посетени от 229,9 хил. души), 139 фолклорни (55,4 хил. души) и 122 камерни и симфонични концерта (36,8 хил. лица).


Кино

В края на 2018 г. в страната са функционирали 69 кина с 226 киноекрани. Броят им спрямо 2017 г. остава непроменен. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществявани 61.6% от всички прожекции и 68,1% от посещенията. Прожекциите в кината спрямо 2017 г. намаляват с 2,1%, а посещенията с 11,3%. Прожектирани са 8575 филма, от които 1077 български, 2359 европейски, 4463 американски и 676 от други страни. Най-голям е броят на кината в Югозападния район  - 22 със 173 хил. прожекции, посетени от 2,7 млн. зрители. В София функционират 16 кина със 101 екрана , в които са прожектирани 2722 филма. 


Музеи

Посещенията в музеи през миналата година са 5084, или с 0,5% по-малко спрямо 2017 г. Регистрирано е увеличение на посещенията от чужденци с 13,2% (със 147 хил.). През този период в страната са функционирали 174 музея, от които 93 са общи и 81 специализирани. 

Приходите от музеи през 2018 г. са 68 879 лв., като от тях размерът на бюджетната субсидия е 50 617 лв., приходите от посещения са 9841 лв., а от европейски програми и проекти - 1412 хил. лв. 


Телевизия 

116 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора функционират в страната през 2018 г. Най-много часове на екран отчитат художествените предавания (166,2 хил. часа), музикалните предавания (92,2 хил. часа), новините (72,1 хил. часа), рекламите (57,6 хил. часа) и образователни предавания (12,0 хил. часа).


Радио

През 2018 г. у нас функционират 83 регистрирани и лицензирани радиооператори, които са излъчили 727,0 хил. часа радиопредавания, или с 0,5% повече в сравнение с 2017 г. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 52,5%, следван от новините - 11,8%. 
Коментари: 0